© schouskulturbryggeri.no

Popsenteret: Utsetter åpning til 2011

Popsenteret krangler om husleien med utbyggeren av Schous Kulturbryggeri, har fått avslag på driftsstøtte fra staten, og ønsker å holde tilbake opplysninger om innholdet. Åpningen av senteret er foreløpig utsatt til februar 2011.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Popsenteret, lokalisert i Schous Kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo, skal være et av de regionale pop- og rocksentrene som utgjør miljøet rundt Rockheim.
Oslo kommune sa opprinnelig at Popsenteret skulle åpnes i 2009. Dette har senere har blitt skjøvet på. På Popsenterets hjemmesider heter det at åpningen skal være høsten 2010, men etter det Ballade kjenner til er åpningen utsatt til februar 2011. I et brev kommunens kulturdirektør Gro Balas sendte til kulturdepartementet i mars heter det at «Popsenteret forutsettes åpnet 11.2.2011».
— Det ble ikke satt noen eksakt dato i utgangspunktet. Det er bygningsmessige forsinkelser som gjør at vi regner med å åpne i 2011, sier Gro Balas, direktør i Kulturetaten i Oslo kommune.
Popsenteret har overfor byggherren KLP Eiendom påpekt en rekke feil og mangler i lokalene, som de overtok i november i fjor. Dette omfatter blant annet utilgjengelige toaletter, ødelagt toalettporselen som vanskeliggjør renhold, datapunkter som ikke fungerer, mangel på varmtvann, usertifiserte heiser og manglende brannrapport, i følge en «Protokoll for overtakelse av Popsenteret – merknader og mangler i byggeprosjekt».
I toalettene knyttet til kontorlokalene er det i følge brevet «kun utført lett overflatebehandling slik at de framstår som fra 70-tallet».
Popsenteret har framsatt et krav om reduksjon i husleien på 20 prosent som en følge av dette, noe KLP Eiendom mener det ikke grunnlag for.
— Dette er en sak mellom KLP Eiendom og oss. Det er ikke slik at det hersker noe utbredt misnøye med byggeprosessen. Jeg regner med at det vi skal ha levert for pengene kommer på plass, sier Balas.
KLP Eiendom ved eiendomssjef Jan Lillio-Salvesen vil ikke si noe om saken i Ballade.
— Dette er udramatisk, er alt han vil si om forholdet.
Oslo kommune har bevilget netto 60 millioner kroner til investeringer og 16 millioner kroner til drift av Popsenteret. Kommunen har de siste årene søkt Kulturdepartementet om driftsstøtte til Popsenteret. For 2010 fikk kommunen avslag på søknaden om 20 millioner kroner i investeringstilskudd og 8 millioner kroner i driftstilskudd.
Balas henviser til en flertallsmerknad i Stortinget, da Rockheim ble vedtatt, om at det skulle gis støtte til de regionale pop- og rocksentrene.
— Oslo er det desidert største av de regionale pop- og rocksentrene. Vi har ved flere anledninger søkt om investering og driftsstøtte og regner med, og legger til grunn, at departementet kommer inn med den støtten som er forutsatt. Vi kommer til å fortsette å søke, sier Balas.
Hva blir konsekvensen om Kulturdepartementet ikke bevilger penger til Popsenteret?
— Det vil jeg ikke si noe om på det nåværende tidspunkt, men det vil være forskjell på måten man kan drive og innrede Popsenteret på ut fra om man har mer eller mindre penger, sier hun.
En 32 sider lang, illustrert «konseptbeskrivelse» fra oktober i fjor identifiserer 19 «opplevelsespunkter» som er finansiert innenfor rammene av kommunens budsjetter. Disse 19 punktene er Velkomstvegg, Barnerom, Lek og undring, Backstage, Egoegg, Lesekrok, TV-krok, Tidsmaskinrommet, Plakatvegg, en femdelt Gjør-det-sjæl-avdeling, Temaparker/gallerier, Artist- og musikkstasjoner, Interaktive bord, Historievandring, et filmvisningsrom ved navn Pop Cinema, og Butikk og platebar.
Denne konseptbeskrivelsen ba Oslo kommune om at kulturdepartementet skulle holde hemmelig. Den ble likevel utlevert til Ballade denne uken. Kommunen viste til «konkurransemessig betydning» i sitt ønske om hemmelighold.
Balas vil ikke si hvem Oslo kommune betrakter som konkurrenter til Popsenteret.
— Vi er i en byggeprosess. Vi vil vente til åpningen med å avsløre hva som er inni der, sier Balas.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev