Luciano Berio

Trippel Berio

Torsdag 5. september presenterer Trondheim Symfoniorkester et helt program med den lett legendariske Luciano Berio. Den 77 år gamle italienske komponisten vil selv være til stede på konserten.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

— Det blir som om Beethoven skulle komme til Trondheim i 1802, mener ildsjelene bak Trondheim kammermusikkfestival om Luciano Berios besøk. Så stor er han, i alle fall i kretser som er orientert i samtidsmusikken.

Berio er festivalkomponist under Trondheim Kammermusikkfestival, som TSO samarbeider med, og han vil selvfølgelig sette sitt preg på festivalen.

Man kommer ikke utenom Luciano Berio når man snakker om det 20. århundrets musikk. Han har bak seg en vidtfavnende produksjon som vitner om et usedvanlig bredt interessefelt, beherskelse av forskjellige sjangere og teknikker og kontinuerlig utforskning av menneskestemmen, instrumentenes virtuose egenskaper og orkesterets mangfoldige klangmuligheter.

Med unntak av Trombonekonserten, som er relativt nyskrevet til kveldens solist, Christian Lindberg, så gjenspeiler de to øvrige verkene Berios interesse for å la fortidens musikk danne grunnlaget for nye komposisjoner.

«Ritirata notturna di Madrid» er Luciano Berios transkripsjon av siste sats av Boccherinis Strykekvintett i C-dur, svøpt i Berios egen orkesterdrakt. Satsen skildrer en natt i Madrid.

Rendering fra 1989/90 er et helt vesentlig orkesterverk i Berios produksjon. Det bygger videre på de bevarte skissene til Schuberts 10. symfoni. Berio ble så forført da han fikk se utkastet til denne symfonien, at han besluttet seg for å «restaurere» den på sin egen personlige måte: Like deler Schubert og Berio altså.

Hele programmet for Trondheim Kammermusikkfestival finner du her.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev