Peter Herresthal

Pressekonferanse for Nordheim-jubileet

Den offisielle åpningen av feiringen av Arne Nordheims 70-årsdag skjedde på Norges Internasjonale Pressesenter i Oslo i går. Både kulturpolitikere, komponistkolleger og journalister var til stede.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Gårsdagens pressekonferanse ble avholdt i Sagarommet i Norges Internasjonale Pressesenter på Vestbanen i Oslo. Innledningen av det offisielle Nordheim-året skjedde ved statssekretær Jan Bøhler, som understreket det hyggelige i at det var nettopp kultur og Nordheim-jubileet som skulle bli et av hans første møter med det norske pressekorpset. Ekspedisjonssjef Eva Bugge fra Utenriksdepartementets seksjon for kultur orienterte om planene for Nordheim-jubileet, mens også førstekonsulent Eva Lous og avdelingsdirektør Jan Gerhard Lassen var til stede.

Jubilanten selv – og Utenriksdepartementes nye satsing på kultur og musikk – ble først hyllet av Glenn Erik Haugland i Norsk Komponistforening, som måtte haste av gårde til NRK for å tale komponistenes sak. Både Eivind Buene og Abjørn Schaathun holdt velformulerte taler om Nordheims betydning for norsk musikkliv. Buene fremholdt at Nordheim på mange måter representerer skjæringspunktet mellom romantikken og modernismen her hjemme, og lovpriste ham som en inspirasjonskilde for en rekke unge musikere og komponister. Schaathun la også vekt på de musikkpolitiske sidene av Nordheims innsats, og fremholdt bl.a. etableringen av Norges Musikkhøgskole i Oslo som et viktig monument over dette.

Det var videre musikalske innslag ved fiolinist Peter Herresthal, som også vil fremføre Nordheim en rekke ganger i det forestående jubileumsåret. De fremmøtte ble gitt en eksklusiv CD med eksempler på Nordheims musikk, og ble også orientert om Prosjekt Baltikum, der Det Norske Kammerorkester vil fremføre Nordheims ”Nachruf” i slutten av september. Dette er et ledd i det Utenriksdepartementets seksjon for kultur håper skal gi et økt fokus på norsk samtidsmusikk i internasjonalt musikkliv.

For nærmere opplysninger om aktiviteter under Nordheim-jubileet, kan du gå videre til www.arnenordheim.com

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.