Musikkorps

Musikkorpsforbundet ønsker VO-midler velkommen tilbake

Etter foreslått kutt i VO-midlene i 2006, er det i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2006 nå foreslått å øke tilskudd til voksenopplæring med 27 millioner kroner. – Vi har en klar forventning til at ordningen bør styrkes med minimum 27 millioner i statsbudsjettet også for 2007, slik at ordningen da kommer tilbake på 2005-nivå, sier President i Norges Musikkorps Forbund Ulf-E. Rosenberg. Norges Korforbund er også glade for den økte bevilgningen, men gjør oppmerksom økningen er gitt for å gi medlemsorganisasjonene tid til omstilling. – Departementet sier ikke noe om hva man skal omstille til, sier generalsekretær i Norges Korforbund, Kåre Hanken.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

28/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

MIMMI

02/10/2020 Kl. 19:30

Oslo

Claudia Scott

03/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Norges Musikkorps Forbund skriver i en pressemelding til Ballade:

«I Revidert nasjonalbudsjett 2006, lagt frem 12. mai, har regjeringen foreslått å øke tilskudd til voksenopplæring med 27 millioner kroner. Norges Musikkorps Forbund (NMF) setter stor pris på at regjeringen har klart å redusere kuttet i voksenopplæringstilskuddet med 50%.

— Vi har en klar forventning til at ordningen bør styrkes med minimum 27 millioner i statsbudsjettet også for 2007, slik at ordningen da kommer tilbake på 2005-nivå, sier President i Norges Musikkorps Forbund Ulf-E. Rosenberg.

VO-midlene er statens støtte til kvalitetsfylt opplæring på grunnplanet i norsk kultur- og musikkliv. Pengene er avgjørende for et levende og rikt frivillig musikkliv, hvor musikkorps-aktiviteten er den desidert mest omfattende.

Selv om 27 millioner nå er på plass igjen, er korpsene i forhold til 2005-budsjettet fremdeles fratatt 2,5 millioner kroner ut fra 2005-nivå.

Over de siste fire årene har faktisk støtten til norske korps gjennom VO-ordningen blitt redusert med 10 millioner kroner. Derfor er dagens nyhet en liten, men viktig innhenting av de siste års nedbygging av ordningen.

Vi forventer derfor at regjeringen oppfyller Soria Moria-erklæringen om styrking av voksenopplæringssektoren.

FAKTA:
Regjeringen viser til at det i lengre tid har vært nedgang i aktiviteten i studieforbundene, men dette gjelder ikke for musikkorpsene. De har tvert imot hatt en økning det siste året.

Regjeringen skriver i proposisjonen for revidert nasjonalbudsjett:

” Statistikk fra SSB viser at aktiviteten i studieforbund, herunder antall arrangerte kurs, begynte å gå ned flere år før første betydelige reduksjon av statstilskuddet i 2003. … Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 27 mill. kroner for å dempe uheldige virkninger av reduksjonen i statstilskuddet og for å gi studieforbundene og medlemsorganisasjonene tid til omstilling. ”

— Men korpsene har hatt en økning i antall studietimer de siste årene. Hvis det er slik at reduksjonen først og fremst er myntet på reduksjonen i timetall og kurs, så må det finnes andre måter å gjennomføre dette på, slik at dette ikke rammer de som ikke har reduksjon, presiserer Rosenberg.»

Norges Korforbund
Også Norges Korforbund er glade for den økte bevilgningen, og på forbundets hjemmesider kan man lese følgende:

— Regjeringen gjør nå det de ikke greide i høst, og følger opp løftet fra Soria Moria-erklæringen om økt støtte til studieforbund. Det er gledelig og et skritt i riktig retning, sier generalsekretær i Norges Korforbund Kåre Hanken.

Omstilling
Kunnskapsdepartementet sier selv at den økte bevilgningen på posten med 27 millioner kroner er gitt for å dempe uheldige virkninger av reduksjonen i statstilskuddet, som i statsbudsjettet ved årets begynnelse alene var kuttet med 35 prosent i forhold til i fjor. Samtidig heter det fra Kunnskapsdepartementet at denne økningen også er gitt for å gi medlemsorganisasjonene tid til omstilling.

Følger arbeidet
— Departementet sier ikke noe om hva man skal omstille til. Det varsles dessuten en gjennomgang av ordningen, blant annet med sikte på mer bruk av målrettede tilskudd. Det er et viktig prinsipielt skifte fra regjeringens side. Dermed er ordningens fremtid fremdeles usikker. Norges Korforbund vil derfor følge prosessen nøye, og arbeide for at støtteordningen blir til beste for opplæringsvirksomheten i korene, sier Kåre Hanken. Norges Korforbund ser nå frem mot det ordinære budsjettet for 2007, og forventer en videre opptrapping mot det nivået tilskuddet lå på i 2001.

Utdraget av artikkelen fra Norges korforbund er gjengitt med de nødvendige tillatelser.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev