Kjell Tore Innervik (Foto: Trygve Schonfelder)

Mikrotoneforum med Kjell Tore Innervik

Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) inviterer til åpent forum med slagverkeren Kjell Tore Innervik neste fredag. Innervik skal snakke om sine nybygde kvarttone-instrumenter. Han avsluttet høsten 2003 sitt diplomstudium i slagverk ved Norges Musikkhøgskole. Som en del av studiet bygget han en kvarttonemarimba og en kvarttonevibrafon.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Fra høsten 2004 er Innervik kunstfagstipendiat ved Norges Musikkhøgskole, hvor han skal arbeide videre med utvikling av instrumentene og repertoar for disse. Mange samtidskomponister jobber i dette tonale landskapet, men slagverkinstrumentene har hengt etter i denne utviklingen. Innerviks eksamensjury til diplomeksamen uttalte at hans arbeid med kvarttoneinstrumenter representerer et nybrottsarbeid som uten tvil vil få betydning for den videre utviklingen av slagverkmusikken.

Tidlig på 1920-tallet konstruerte den tsjekkiske komponisten Alois Haba kvarttoneinstrumenter (ikke slagverk) og komponerte mikrotonal musikk. I Norge var Bjørn Fongaard tidlig ute på 50- og 60- tallet med sin mikrotonale gitar og ditto tonesystem. Fongaard regnes som en internasjonal pioner på området.

John Cage og miljøet rundt ham komponerte mikrotonale verker, og amerikaneren Harry Partch bygget slagverkinstrumenter etter såkalt ”just intonation” på 1930-tallet. Den franske spektraltradisjonen arbeider også med mikrotonal musikk utfra det akustiske spekteret som modell, og Iannis Xenakis benytter mikrotonalitet i flere verker.

Idag bruker komponister som Brian Ferneyhough, Michael Finnissy, James Wood og James Dillon mikrotonalitet som et integrert virkemiddel. I Sør-Europa er Giacinto Scelsi og Alejandro Viñao store skikkelser i denne retningen. Her hjemme er kanskje Lasse Thoresen den mest profilerte norske komponisten som jobber med mikrotonal musikk.

I dag regnes det som helt nødvendig for strykere, sangere og de fleste blåseinstrumenter å beherske kvarttoner når man skal spille et moderne repertoar.

Ny Musikks komponistgruppe har altså kalt inn Innervik til å snakke om utvikling av instrumenter og spilleteknikk. Han vil spille eksempler fra musikk som er skrevet til ham ot ta opp problemer knyttet til notasjon.

NMKs forum foregår neste fredag, den 12. november, kl. 19.00 på Norges Musikkhøgskole på Majorstua, rom 139. Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) er en faggruppe for yngre komponister i etableringsfasen. NMK vil operere som en dynamisk og uforutsigbar størrelse i norsk musikkliv, ved siden av å hjelpe det enkelte medlems interesser både faglig og økonomisk.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev