Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

Messing for moder jord

Forsvarets musikk arrangerer Olsenfestivalen for andre gong, med miljø og musikkterapeutiske spørsmål på dagsordenen.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad
Olsenfestivalen – oppkalla etter Forsvarets musikks første sjef og komponist Ole Olsen – er tenkt arrangert annakvart år. Festivalen som omfattar forsvarets fem profesjonelle musikkorps, såg dagsens lys i 2007, og festivalsjef Kjersti Tubaas uttrykkjer ynskje om eit solid løft når festivalen arrangerast på nytt.
— Ambisjonen i 2007 var å få festivalen etablert. Vi arrangerte fire enkle, gode konserter med bredde og satte oss selv på kartet. Én erfaring var at det er vanskelig å gjøre seg synlige. Når vi nå arrangerer ny festival, ønsker vi derfor å vise at vi vil noe med dette. Vi har tenkt tydeligere i programmet, og laget programposter for å nå folk i ulike miljøer, seier Tubaas.
Programmet har blåsarrepertoaret som si grunnkjerne. Stykka er vidare sett i kontekst – anten den tematiske ideen spring ut frå enkeltverk som ein i Forsvarets Musikk har hatt lyst til å gjera. Som Maurice Kagel sitt instrumentalteater ” Der Tribun”, framført med scenografi og andre verkemiddel – og sett i samanheng med nye komposisjonar av Knut Olaf Sunde og Stig Nordhagen.
Andre konsertar er tenkt frå samfunnsmessige tema. Dømevis står miljøvern sentralt, særleg under ein konsert med regnskogen i fokus, under tittelen ”Mother Earth – en grønnere hverdag”.
— For meg er miljøaspektet et must i dag: Miljøvern er en sak verken enkeltmennesker eller organisasjoner med respekt for seg selv kommer utenom. Vi har satt fokus på miljøet ved å sette opp musikk av en politisk engasjert komponist, Villa Lobos, som i ”Bachianas brasileiras no. 2” ønsket å synliggjøre folkemusikken i Amazonas. Han så det som en mulighet for å trigge følelser hos folk rundt problematikken i regnskogen.
For musikken har kraft til å trigga kjensler, anten dei er personlege eller politiserte, seier Tubaas, og peikar med det vidare på eitt av dei andre prosjekta under festivalen, seminaret: ”Musikk og krise”.
Her vil føredragshaldarane, Dr. Manfred Heidler, Major Hilding Runar og professor i musikkvitskap Jon-Roar Bjørkvold ta opp spørsmål om kva kraft musikken har som me ikkje reflekterer over. Kan ein til dømes nytta musikk for å førebua seg før ein skal inn i ein kritisk situasjon?
– Vi mener jo at musikken kan ha betydning i så måte, og at dette er et tema som kanskje ikke har kommet nok frem i dagslyset. Med dette ønsker vi å så et lite korn, og kanskje sette noen spørsmål på dagsorden, seier Tubaas.
Ei anna storsatsing under festiavlen er fokuset på ein enkeltmusikar i orkestret, trombonisten Marius Hesby. Som vinnar av ordninga Forsvarets solistprogram vil han gjenom tre år få særleg oppfølgjing for å utvikla seg som solist.
— Vi har mange store talenter og dyktige musikere og ansatte hos oss. Vi tror jo at noen av musikerne ønsker å gjøre flere solistoppdrag. Skal man ha folk ansatt over tid, er det viktig å tilfredsstille slike behov; å ivareta talentene på dette området. Programmet er iverksatt så man får dyrket solistrollen: Man får fri fra rene korpsprøver – og et administrativt apparat rundt seg, seier Balaas.
Er de ikkje redde for å mista gode musikarar på den måten?
— Den risikoen er vi villige til å ta. Om Marius Hesby kommer seg videre, betyr det at han har hatt en god utvikling hos oss, det er til glede for oss. Vi ønsker jo å være en attraktiv arbeidsplass. Man trenger ikke se for seg tilværelsen som tuttiblåser resten av livet i Forsvarets musikk, seier Tubaas.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev