Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)

Lytterforeningen med åpent folkemøte om NRK og den klassiske musikken

Lytterforeningen for klassisk musikk legger i disse dager frem en rapport, som går hardt ut mot musikkprofilen til NRK. Lytterforeningen mener at NRK bryter med sine kulturelle forpliktelser, når de ikke gjør en større innsats for å fremme den klassiske musikken – særlig overfor yngre lyttergrupper. I dag sammenkaller Lytterforeningen til et åpent møte om den klassiske musikkens vilkår i P1, P2 og NRK TV, med innledere som NRKs kultursjef Nita Kapoor, spesialrådgiver Trond Okkelmo, komponist Asbjørn Schaatun og operasanger Knut Skram. Leder i Lytterforeningen, Tore Brantenberg, henstiller samtidig til de ansvarlige myndigheter om å sørge for at det utarbeides forskrifter som kan gi grunnlag for sanksjoner mot NRK, dersom forutsetningene i Kringkastingsloven ikke blir fulgt.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Lytterforeningen for klassisk musikk ble stiftet i 2002, da NRK syslet med planer om å nedlegge både Hovedscenen på NRK 2, Kringkastingsorkesteret og kanalen Alltid Klassisk. Foreningen er opprettet som en som en ideell og uavhengig organisasjon, med formål om å styrke den klassiske musikkens stilling i norske radio- og TV-kanaler. Foreningen er i sterk vekst, og har per medio mars rundt 1300 me3dlemmer.

Nå inviterer Lytterforeningen til et åpent møte og et seminar rundt NRK og behandlingen den klassiske musikken får hos Rikskringkastingen. Møtet er åpent for alle, og vil bringe innlegg av NRKs kultursjef Nita Kapoor, spesialrådgiver Trond Okkelmo, komponist Asbjørn Schaatun og operasanger Knut Skram. Den følgende debatten blir ledet av Lars Jacob Krog.

— Vi har også invitert Kjell Mørch Karlsen, og andre som har deltatt i debatten, blant annet i Ballade, forteller Tore Brantenberg, som er leder for Lytterforeningen, til Ballade i dag.

— NRK svikter sine kulturelle forpliktelser

Bakgrunnen for møtet og seminaret, som finner sted på Barrat Due musikkinstitutt, tirsdag 12. april, fra klokken 19 til 21, er en rapport som er utarbeidet av Lytterforeningen for klassisk musikk. Rapporten er utformet av Arne Plassen, som er Lytterforeningens tidligere leder.

— Allmennkringkastingsrådet har i flere rapporter påpekt en del kritikkverdige forhold i NRKs programproduksjon, bl.a. når det gjelder tilbudet av klassisk musikk. Til tross for dette har utviklingen fortsatt i samme bane. Lytterforeningen for klassisk musikk mener at dette er et brudd med de kulturelle forpliktelser som NRK har påtatt seg som landets ledende allmennkringkastingsselskap, sier Branteberg i forordet til rapporten.

For å sikre at det gjeldende regelverk overholdes og at kvaliteten på NRKs programmer opprettholdes, henstiller Lytterforeningen derfor til de ansvarlige myndigheter om:

* å sørge for at det utarbeides forskrifter som kan gi grunnlag for sanksjoner mot NRK, dersom forutsetningene i Kringkastingsloven ikke blir fulgt,
* at sanksjonene inneholder effektive pålegg overfor de redaksjonelt ansvarlige, uten å gripe direkte inn i programproduksjonene,
* at det omgående blir innført nye statistiske metoder for musikken i hver av NRK’s kanaler, og at disse blir stilt til rådighet for offentligheten.

— Det er ikke er noen tid å tape hvis man skal unngå en videre forverring av tilbudet til alle de tusener av lyttere og seere som har NRK som sin primærkilde for klassisk musikk, sier Brantenberg, som nå ber om at Lytterforeningens henstilling må bli behandlet av de relevante myndigheter så raskt som overhodet mulig.

— «Typisk klassisk»: Også for de unge

Tore Brantenberg blir i dag intervjuet i en større artikkel i Dagsavisen, der han bl.a. sier:

— Målet med seminaret er å skape oppmerksomhet rundt det faktum at NRK ikke gir et tilbud til hele befolkningen. Alltid klassisk-kanalen har dårlig dekning, og P1 sender aldri klassisk. Tilbudet NRK er fryktelig skjevt fordelt, som peker på at NRK P1 aldri sender klasisk musik, samtidig som musikformen også er presset på P2.

Brantenberg nevner i intervjuet, som kan leser her, NRKs Petter Schjerven og hans suksessprogram «Typisk norsk» som et eksempel til etterfølgelse – særlig med tanke på å utdanne, informere og engasjere yngre årskull.

— Vi trenger gode programmer rettet mot ungdom, og ikke minst kan man bruke mer klassisk musikk i barneprogrammer, sier Brantenberg til Dagsavisen.

I tråd med dette vil musikken på kveldens møte besørges av Trio Brio, som består av svært unge musikere. Det er også grunnen til at kveldens møte er lagt til Barratt Due musikkinstitutt, som er en av de viktigste utdanningsinstituasjonene for kunstmusikken her hjemme.

— Også unge mennesker ønsker seg mer klasisk musikk i mediebildet, sier Brantenberg til Ballade. – Lytterforeningen for klassisk musikk er ikke noe «eldreopprør» – det er en kulturkamp som burde angå alle.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev