radio

P1 og kunstmusikken: – Selvros er lite å stole på

Ballade-leser Arne Plassen tar her opp tråden fra innspillet til Tore Brantenberg, og mener at svaret fra P1-sjef Tommy Hansen er preget av selvfornøydhet og liten evne til selvkritikk. – I England har BBC fått ordre om at de skal slutte å jakte på høye seertall, og i stedet bruke pengene på seriøse og orginale programmer, påpeker Plassen, som mener at vi her hjemme har for snille vaktbikkjer.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arne Plassen, Hamar

Kanalsjef Tommy Hansen i NRK svarer Tore Brantenberg fra Lytterforeningen for klassisk musikk i nettavisen Ballade nylig. Som vanlig er NRK svært fornøyd med seg selv. Skal en få en vurdering utført av folk som ikke er inhabile, må en søke utenfor NRK.

Et offentlig utvalg som har hatt som oppgave å foreta en løpende kvalitetsvurdering av NRK er Allmennkringkastingsrådet. Dette er nå nedlagt, og oppgaven er overflyttet til Statens medieforvaltning. Allmennkringkastingsrådet har hvert år utarbeidet en rapport hvor de vurderer kvaliteten i NRK.

Den siste rapporten kom ut i 2004. Når det gjelder utviklingen av de forskjellige musikkgenrer er den svært kritisk. Det er ganske klart redegjort for at NRK ikke har anledning til å sløyfe klassisk musikk i P1 og skjule seg bak at lytterne kan få dette i P2. I rapport fra 2003 skriver rådet bl.a.:

Rådet legger til grunn at den enkelte allmennkringkastingskanal i prinsippet skal tilby bredden av program som faller inn under allmennkringkastingsforpliktelsene, selv om en har akseptert en viss profilering av den enkelte kanal innen eksempelvis NRKs radiovirksomhet.

Sagt med andre ord: Det må være noe klassisk musikk i P1, men det trenger ikke være like mye som i P2.

Allmennkringkastingsrådet skriver også :

P1s posisjon som den kanalen som har høyest lytteroppslutning gjør etter rådets syn kanalens forhold til allmennkringkastingskriteriene svært viktige.

Nå tar tydeligvis ikke NRK så tungt den kritikken som Allmennkringkastingrådet legger fram. Det er trolig derfor myndighetene har omarbeidet Kringkastingsloven, hvor det er implisitt at det skal bli anledning til å ilegge sanksjoner mot NRK dersom de ikke tilfredstiller de krav som gjelder. Vi ser med spenning frem til at loven blir vedtatt og satt i kraft.

I disse spørsmål har norske myndigheter mye å lære av den britiske kulturministeren. BBC har fått ordre om at de skal slutte å jakte på høye seertall, og i stedet bruke pengene på seriøse og orginale programmer. De som lager programmer må ikke se seg rundt etter suksesser andre kanaler har, for så å lage en kopi. (Les mer på: Aftenposten, 5.03. 2005)

Denne problemstillingen er også påpekt av Allmennkringkastingsrådet, men vi har for snille vaktbikkjer, og NRK gjør hva de vil uten at noen biter dem i leggen.

Arne Plassen, Hamar

Stillinger

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev