Hulda og Garborg

Komponistene utforsker tekst

18. – 20. februar går Norsk komponistforenings årlige fagseminar av stabelen i Åsgårdstrand. I år fokuseres det på relasjoner mellom musikk og tekst. – Det er en slags forlengelse av fjorårets fokus på musikkdramatikk, men denne gangen ser vi mer spesifikt på tekst og lyd, forteller Hege Imerslund i NKF. 12 foredragsholdere fra hele Norden kommer. De har bakgrunn fra komposisjon, litteratur, radio og akademia, blant annet.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Åsgårdstrand-seminaret vil belyse tekst-musikk-feltet med innspill fra musikkvitere, forfattere, dramaturger, komponister, eksperter på ”text-sound” og instruktører.

— Denne kombinasjonen av praktisk og teoretisk kunnskap håper vi skal gi en bred vifte av tilnærmingsmåter til det å arbeide med tekst og lyd, sier Imerslund.

Feltet er stort, og seminaret vil derfor bare kunne ta for seg noen enkeltstående møter mellom tekst og lyd. Men som i fjor vil man også presentere utdrag fra en mengde verker på video/lyd parallelt i tre forskjellige lytterom. Det vil bli hørespill, radioteater og eksperimentelle tekst/lyd-verker, musikkdramatikk, musikkteater og annen musikk med tekst.

Nedenfor finner du informasjon om foredragsholderne. For informasjon om påmelding, se et annet sted her på Ballade.

OM BIDRAGSYTERNE

Erik Steinskog
(f. 1969) er førsteamanuensis i allmenn musikkvitenskap ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Dr. art. i musikkvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 2002 på avhandlingen ”Arnold Schoenberg’s Moses und Aron: Music, Language, and Representation.” Post.doc stipendiat ved Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo, 2003 – 2004, med prosjektet ”Kundry and Her Sisters: Voice, Subjectivity, and Performativity in Modernist Opera.” Har også hovedfag i musikkvitenskap.

Håvard Enge
Håvard Enge (f.1973) er cand. philol. i musikkvitenskap 2000, med litteraturvitenskap som støttefag. Hovedfagsoppgaven het «Verk og system. Om den analytiske resepsjonen av Pierre Boulez’ Structures 1a». Et faglig hovedinteressefelt er tekst og musikk i etterkrigsmodernismen, og en analyse av Wallins tekstbruk er publisert i Parergon. Arbeider for tiden som steinerskolelærer, og forbereder et prosjekt om tekst og musikk i etterkrigsmodernismen, med hovedvekt på Luciano Berio.

Forelesningen vil dreie seg om noen viktige tendenser innen eksperimentell bruk av tekst i etterkrigsmodernismen. Verker av Nono, Berio, Boulez, Scelsi og Lachenmann vil bli belyst og satt inn i en større sammenheng. Et overgripende tema blir komponistenes dreining bort fra en mimetisk tonesettingsstrategi, der musikken skal «etterligne» teksten, over mot mangetydige «musikalske lesninger» av tekster.

Ellen Aagaard
har hovedfag i sang fra Norges Musikkhøgskole, og arbeider utelukkende med ny musikk.
Hun har samarbeidet med bl.a. Stefano Scodanibbio, Gerhard Stäbler, James Clarke, Julio Estrada, Jennifer Walshe, Athelas Sinfonietta, Christian Eggen, Bit20 Ensemble, Jon Øivind Ness, Jeffrey Milarsky, Henrik Hellstenius, Ensemble Ernst, Bergen Filharmoniske Orkester, Olav Anton Thommessen, Sven Lyder Kahrs, Nils Henrik Asheim, Maja Ratkje, Lene Grenager og Nordic Voices.
Ellen Aagaard jobber med det engelske ensemblet ApartmentHouse og har gjort en rekke konserter med pianisten Marianne Haug. Hun holder også masterclasses, workshops og foredrag om nyere vokale uttrykksformer og -teknikker.

Eldrid Lunden
(f.1940) er utdannet lektor, og debuterte som lyriker i 1968. Hun har utgitt 12 bøker, både lyrikk og essays. Hennes siste utgivelse er essaysamlingen ”Kvifor måtte Nora gå?” (2004). Eldrid Lunden blir i dag sett på som en stilskaper innen norsk og nordisk poesi, og som poet, tidsskriftmedarbeider, kritiker og pedagog har hun hatt en sentral posisjon innen samtidslitteraturen de siste 20 år. Lunden har vært medredaktør av det svenske tidsskriftet Café Existens, og hovedlærer ved Forfatterstudiet i Bø. I 1989 fikk hun den svensk-norske Dobloug-prisen, hun fikk Noregs Mållags litteraturpris i 1983, Aschehoug-prisen 1992 og Melsom-prisen 1997. Eldrid Lunden ble også nominert til Nordisk Råds litteraturpris 1997 og mottok Brageprisens hederspris 2000.

Staffan Söderblom
(f. 1947) er poet og essayist, og har siden debuten i 1977 utgitt rundt femten titler. Siden 1996 er han professor i litteratur ved Göteborgs universitet.

Jacob F. Schokking
(f. 1956) er opprinnelig fra Nederland, og utdannet ved Kunstakademiet i Gent, Belgia. Siden 1981 er han bosatt i Danmark og medstifter og kunstnerisk leder av Holland House – et uavhengige produksjonsselskap for opera, kunstvideo og film. Schokking arbeider også som billedkunstner, spesielt innenfor installasjonskunst.
Han har stått bak design og instruksjon til en rekke forestillinger – deriblant tre operaer og et video-oratorium med musikk av Jan Goorissen. «Soap Opera» fra 1995 var komponert av T.S. Høeg, med libretto av Morti Vizki, mens den kritikerroste operaen «Nuit des Hommes» var komponert av Per Nørgård, og ble opprinnelig oppført i Albertslund Musikteater i 1996. Jacob F. Schokking setter også opp verker fra den moderne klassiske repertoar. I 1998 iscenesatte han en Holland House-produksjon av Viktor Ullmanns «Der Kaiser von Atlantis» fra 1943.

Teddy Hultberg
(f.1951) er forfatter, musikkskribent, tekst- & lydkunstner, bosatt i Stockholm. Har skrevet et stort antall artikler om lydpoesiens (sound poetry) teori og historie; og har produsert over hundre temaprogrammer for Sveriges Radio om ny musikk, radiokunst og tekst- og lydkomposisjon. Hultberg er også fast bidragsyter i Svenska Dagbladet, som kritiker av eksperimentell musikk og radiokunst. Han har vært kurator for et stort antall utstillingsprosjekter om den eksperimentelle musikkens historie og utvikling i Sverige, og organisert flere festivaler viet text-sound-komposisjon. Noen boktitler: Literally Speaking. Sound Poetry & Text-Sound Composition (1993); Fylkingen – Ny musik & Intermediakonst (1994); «That Noise Called Music», i Notera Tiden (1996); Ankarkättingens slut är sångens början, Ilmar Laaban, CD+bok (1998); Öyvind Fahlström i etern – Manipulera världen, 2 CD+bok (1999); Sound Art, om svensk ljudkonst, 2 CD+bok (2000); Öyvind Fahlström, Another Space for painting, medredaktör, medförfattare, Actar, 2001; Peter Sköld, Blå Himmel Förlag, 2003.

Tilman Hartenstein
Tilman Hartenstein(f. 1963) er litteratur- og musikkviter. Han har vært produsent i NRK radio siden slutten av 1980-tallet, og har produsert en rekke radioserier om lydkunst, samt større satsninger som «Norge, et lydrike» (2002) og «Blind Film» (2003). Han har også skrevet Radioteatrets offisielle historie («Det usynlige teatret», 2001). For tiden bygger han opp en internett-kanal for multimediekunst i NRK.

Ved siden av Stockhausens studio for Elektronische Musik er byen Köln kjent for «Studio Akustische Kunst» ved Westdeutscher Rundfunk. Siden midten av 1960-tallet har studioet bevisst krysset grensen fra talebasert hørespill og opplesning til eksperimentell musikk og lydkomposisjon. Under den legendariske produsenten Klaus Schöning utviklet det seg til et internasjonalt verksted der størrelser som John Cage, Henri Chopin, Mauricio Kagel, Pierre Henry, Murray Schafer, Barry Bermange, Hans G. Helms og Charles Amirkhanian regelmessig bidro med nye verk, ved siden av mange unge tyske komponister og forfattere. Vi vil få utdrag fra en rekke viktige verk fra studioets historie, med hovedvekt på John Cage: Roaratorio (1979) og Tetsuo Furudate: The Auditory Sense of Mr. Roderick Usher (2003).

Bibbi Moslet
er utdannet i USA, Sverige og Norge, og har undervist i litteratur, drama og film ved institusjoner i alle tre land. Hun har vært ansatt som dramaturg, kreativ produsent og prosjektutvikler i film/TV og teater både i Sverige og Norge. For tiden er Bibbi Moslet ansatt ved den Norske Opera, med oppgaver knyttet til Operaens arbeidsgruppe for bestilling og utvikling av nye norske musikkdramatiske verk. Hun inviterte bl.a. i den anledning til et møte med norske komponister i 2004 for å få tanker og ideer til overflaten, og bidra med råd og veiledning til videre arbeid.

Karin Rehnqvist
Karin Rehnqvist komponerer kammermusikk, orkestermusikk og vokalt repertoar, og arbeider gjerne med annerledes og grenseoverskridende konsertformer. Et karakteristisk trekk ved Karin Rehnqvists musikk, som ofte trekkes fram, er syntesen mellom kunst- og folkemusikk. De folkemusikalske elementene preger musikken i dybden, og ikke som effekt eller i en nostalgisk hensikt. Bruken av ”kulning” er et framtredende innslag i flere av verkene hennes, bl.a. i Puksånger – lockrop for to kvinnestemmer og slagverk, samt i Solsången for sopran, resitasjon og kammerorkester.

Nedslag i tonsättarverkstaden. Hur jag väljer och använder texter i mitt komponerande. Mina avsikter, processen och hur det sedan blev, exemplifierat av Puksånger – lockrop och andra verk.

Torgeir Rebolledo Pedersen
(f.1949) er en av de mest markante og særegne poeter i Norge. I diktene hans trekkes leseren inn i en sprelsk og surrealistisk poetisk verden, der det tragiske og det kosmiske er to sider av samme sak. T. Rebolledo Pedersen er en allsidig forfatter. Han har medvirket i en rekke multimediale sammenhenger, blant annet som kabaretskuespiller og som tekstforfatter for scene, radio og moderne musikkdramatikk.

Knut Vaage
(f. 1961) er bosatt i Bergen hvor han arbeider som komponist. Vaage har vært aktiv innenfor flere stilarter, men med hovedvekt på improvisasjons- og samtidsmusikk. Vaages samarbeid med forfattere har resulterte i flere stykker. Operaen ”Nokon kjem til å komme” tar utgangspunkt i Jon Fosses skuespill med samme navn. Den ble urframført i 2000 og fikk gode kritikker og stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Vaage har også samarbeidet med flere forfattere om musikk til tekst, bl.a. med Erling Indreeide, Hanne Bramness og Ove Røsbak.

Program og nærmere informasjon om påmelding finner du et annet sted her på Ballade.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev