© Hans Jørgen Brun

Fra konstituert til fast sjef

Stein Olav Henrichsen blir Den Nye Opera sin faste operasjef, etter at han har vært konstituert sjef for Bergens-operaen i to år.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Stein Olav Henrichsen blir fast operasjef for Den Nye Opera i Bergen fra 1. januar 2010. Posisjonen er en åremålsstilling med fem års varighet.
Henrichsen har vært konstituert sjef for operaen de to siste årene. Før dette har han vært kunstnerisk og daglig leder for Opera Vest fra 1993 til 2007. Fra 1989 og frem til i dag har han også vært kunstnerisk og daglig leder for BIT20 Ensemble. Han har bred erfaring innenfor operafeltet og er enstemmig ansatt av styret i DNO. I sammenheng med ansettelsen vil Henrichsen fratre sin stilling i BIT20.
Styret har hatt en innstillingskomité som har arbeidet de siste åtte ukene med ansettelsen. Denne har bestått av Egil Herman Sjursen (styreleder), Trine Kolderup Flaten (styrets nestleder) og Bjørn Simensen (operafaglig konsulent).
Det har i ansettelsesprosessen vært fire kandidater inne til samtaler. Tre av disse, alle med tilfredsstillende operafaglig bakgrunn, har også gjennomgått en intervjurunde nummer to. Styret har vært tilfreds med kvaliteten på søkermassen og at det har vært flere dyktige kandidater å
velge mellom.
Årets sesong er meget krevende og styret er overbevist om at Stein Olav Henrichsen vil være den rette person til å utvikle DNO videre som en profesjonell regionopera.
Den Nye Opera er dannet etter initiativ fra de store profesjonelle kulturinstitusjonene Bergen Filharmoniske Orkester, Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene og Grieghallen. Den er også et svar på Kulturdepartementets uttrykte ønske om å bygge en ny profesjonell regionopera med base i Bergen. Både Staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune stiller seg bak DNO og ønsket om å bygge en ny og profesjonell opera i Bergen.
Operaen vil i 2010 ha samlede inntekter på rundt 30 millioner, hvorav ca. 70 prosent er offentlige midler.
Dette i følge en pressemelding.
For en oversikt over flere søkere, se denne artikkelen i BT.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev