Johan Sebastian Bach

Enebach-festivalen 2000

Om nøyaktig en måned går Enebach-festivalen 2000 av stabelen. Det er i år 250 år siden Johann Sebastian Bach (1685-1750) døde. I Enebakk prestegjeld vil man markere 250-årsminnet ved å la mesterens musikk klinge på forskjellige arenaer i to samfulle uker.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Åpningskonserten finner sted i Enebakk kirke søndag 22. oktober kl. 19.30. Hovedverket er kantaten Gott soll allein mein Herze haben, et verk med alt-solist og obligat orgel. Møyfrid Guttormsen Sætre synger solopartiet. Ved siden av utøvende virksomhet som sanger er hun lærer ved den kommunale musikk- og kulturskolen i Enebakk, og hun dirigerer Flateby barne- og ungdomskor. Orgelsolist er kirkens egen organist, Håvard Oudenstad. Oppegård kammerorkester medvirker, under ledelse av Arne Monn-Iversen. Orkesteret framfører også orkestersuite i h-moll, med den kjente Badinerie. Solist her er fløytisten Gry Adolfsen, nok en musiker med bakgrunn fra Enebakk.

Billetter til denne konserten vil koste kr. 100 (forsalg kr. 80; barn/studenter/ honnør kr. 50). Forsalg ved Menighetskontoret, tlf. 64 92 71 41, og under Enebakk-messen 14.-15. oktober.

Festivalen avsluttes med den tradisjonelle musikkandakten i Enebakk kirke allehelgenssøndag, 5. november, kl. 19.30. I år vil også dette arrangementet være viet Bachs musikk.

I løpet av de to ukene festivalen varer, vil det bli huskonserter på Flateby (Stranden bedehus) og i Ytre Enebakk (Mari menighetssenter). Her vil lokale musikere, musikkskoleelever og amatører stå for programmet. Elevene på mellomtrinnet i grunnskolen inviteres til skolekonserter i kirkene, og det blir en liten konsert på Enebakk syke- og aldershjem. I det hele tatt håper arrangørene at flest mulig av kommunens innbyggere skal få oppleve Bachs musikk i løpet av denne perioden.

Enebach-festivalen 2000 støttes av Enebakk kommune ved kulturetaten. En hjemmeside med tilknytning til arrangementet finner du her, der du i tillegg til denne teksten også får med deg lenker til andre Bach-relaterte sider på nettet.

Kontaktpersoner:

Organist Håvard Oudenstad, tlf: 64 92 71 41

Kapellan Anders Aschim

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole