Norsk Barokkorkester

Norsk Barokkorkester med konsertserie

Da Norsk Barokkorkester (NBO) innledet sin nye konsertserie i Oslo 3. september, var det fem år siden sist orkesteret var i hovedstaden. En ekstrabevilging fra Norsk Kulturråd har vært med på å gi ensemblet den ekstra økonomiske ryggraden til å iverksette arrangementene.

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Da Norsk Barokkorkester (NBO)innledet sin nye konsertserie i Oslo 3. september, var det fem år siden sist orkesteret var i hovedstaden. Med musikere samlet fra hele landet – med tilskudd fra norske og utenlandske free-lancere bosatt i utlandet, ble det håpløst med de økonomiske rammene orkesteret hadde å gi et regelmessig konserttilbud her til lands. Prøver og konserter ble etterhvert gjennomført uten å gå via samling i Norge, og før sommeren i år var samtlige av de siste seks konserter spilt i utlandet.

Myndighetene mente i flere år at Norsk Barokkorkester var verd en årlig bevilgning på 100.000, noe som åpenbart ikke muliggjør mye aktivitet.

For 2000 fikk orkesteret bevilget 120.000, men i tillegg bevilget Norsk Kulturråd kr. 200.000 til orkesterets virksomhet. Disse er lagt i bunnen for orkesterets lenge ønskede konsertserie med fire konserter årlig i Oslo, der konserten 3. september var «premiere» med dirigenten Andrew Parrott og hans Taverner Consort som gjester. Etterpå dro Norsk Barokkorkester og Taverner til Luzerner Musikfestwochen (Sveits) og Köthener Bach-Festtage (Tyskland). Programmet var et»nytt» Bach-verk kalt «Ur-Messe» – en sight-seeing i bakgrunnsmaterialet for Bachs store messe i h-moll.

Nå i oktober går turen først til Lyon i Frankrike, og så til Oslo for å gjøre konsert i Uranienborg Kirke med den «utvandrete» cembaloprofessoren Ketil Haugsand. Igjen er det, som seg hør og bør i dette jubileumsåret, Bach som står på programmet med mezzosopran-arier fra bl.a. Mattheuspassionen og h-moll messen med sangerinnen Catherine King, orkestersuitene i h-moll og C-dur, samt cembalokonsert i E-dur.

Alt dette materialet kan til neste år presenteres på to CDer på plateselskapet Linn Records, som vil stå for en internasjonal distribusjon. Opptakene gjøres i siste versjon av «surround sound», og bør derfor både teknisk og musikalsk bli et meget godt musikalsk dokument for orkesteret å legge frem.

Konsertserien i Oslo har blitt et meget stort økonomisk løft for orkesteret, som nå mener at dette mer eller mindre fordrer en annen statlig oppfølging av orkesteret for fremtiden. NBO er norsk spydspiss i «utviklingen» av tidligmusikk her til lands, og rangerer høyt internasjonalt – noe ikke minst bl.a. to invitasjoner til prestisjefylte Luzerner Musikfestwochen skulle tilsi. Såkalt «tidlig musikk på originalinstrumenter» har et stadig stigende publikum også i Norge, men orkesterets store utfordring blir likevel å etablere seg skikkelig i det norske publikums bevissthet. Nå ønskes publikum i hvert fall hjertelig velkommen til en god barokkonsertopplevelse i Uranienborg Kirke 15. oktober.

Orkesterets hjemmesider finner du for øvrig her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.