Fra venstre: Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor, Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge, Grete Pedersen, kunstnerisk leder Det Norske Solistkor og Anders Bjørnsen, leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB (Foto: Det Norske Solistkor)

Nytt talentprogram for unge ensemblesangere  

Solistkoret UNG skal gi et løft for hele kor-Norge og sikre viktig rekruttering.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

– Dette har vi jobbet for så lenge, og det er fantastisk å endelig kunne lansere Solistkoret UNG, sier daglig leder for Det Norske Solistkor, Ingvild Skaatan, i en pressemelding. – Vi håper programmet vil trekke til seg motiverte unge, sangtalenter og bli et viktig samlingspunkt for dem i utviklingen av deres karrierer.

Solistkoret UNG er etablert av Det Norske Solistkor, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Satsningen er flerårig, der utvalgte talenter gis muligheter til opplæring og kompetansebygging innen ensemblesang.

På bakgrunn av prøvesang vil åtte til tolv sangere mellom 18-26 år fra hele landet bli plukket ut, og honoreres for deltakelsen. Med dette tiltaket skapes en ny arena hvor det legges til rette for møter mellom unge sangere og profesjonelle musikere også på vokalfeltet i Norge.

Prøvesang til Solistkoret UNG annonseres på Solistkorets hjemmeside.

Programmet vil være samlingsbasert, og ledes av Solistkorets dirigent og kunstneriske leder Grete Pedersen. Hun har med seg de unge dirigentene Yuval Weinberg og Timothy Ferguson, som begge har internasjonal erfaring fra arbeid med unge sangere. På samlingene vil talentene få tilgang på individuell undervisning, samt opplæring og utøving i ensemblesang.

Dirigent og kunstnerisk leder i Solistkoret, Grete Pedersen (Foto: Bård Gundersen)

– Solistkoret UNG blir en plattform for unge sangere som er på vei til å etablere seg som profesjonelle utøvere. Et toårig løp hvor de kan dyktiggjøre seg for å komme gjennom nåløyet som profesjonelle musikere, forteller Grete Pedersen. – Jeg tror Solistkoret UNG som gruppe kommer til å ha en klar egenverdi, og bidra med inspirasjon og friskhet inn i et etablert norsk musikkliv, sier hun.

For stjernesopranen Lise Davidsen har ensemblesang og Solistkoret vært svært viktig.
– For meg var kor og ikke minst Solistkoret en enormt viktig del av min utdannelse som sanger. Både hva angikk den tekniske delen med ensemblesang som å synge med andre, men det var mest av alt der jeg oppdaget klassisk musikk og hvor mye jeg likte å synge det, forteller hun.

Dramatisk lyrisk sopran, Lise Davidsen, har blitt verdenskjent for stemmen og rolletolkningene sine (Foto: Ray Burmiston)

– Jeg tror at en hver sanger har bruk for ensembelsang. Selv om jeg gjør mest opera og liedkonserter i dag så handler det for meg alltid om å finne riktig stemning med pianist, orkester, med-sangere og ikke minst alle de ulike salene man synger i. Alt dette er inkludert i ensemblesang. Også er det viktig å kjenne sin egen stemme i forhold til andre stemmer. Hva og hvordan ens egen stemme fungerer.

Ny generasjon ensemblesangere
Solistkoret skal samarbeide og utveksle erfaringer med sentrale kulturinstitusjoner i utviklingen av Solistkoret UNG. I innledende faser har de møtt ledelsen av Nasjonalballetten for å lære om utviklingen av deres UNG-satsning.

– Det Norske Solistkor har en fantastisk posisjon i norsk musikkliv, og Talent Norge er stolte over at vi gjennom Solistkoret UNG skal bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. – Samarbeid på tvers av sjangre og institusjoner er en viktig målsetning for Talent Norge, og vi er glade for at samarbeid og erfaringsutveksling med andre institusjoner også vil stå sentralt i talentutviklingen.

I tillegg til én million kroner fra Talent Norge, mottar Det Norske Solistkor 2,35 millioner kroner over tre år fra Sparebankstiftelsen DNB for utviklingen av Solistkoret UNG.

– Vi er veldig stolt over å kunne bidra til etableringen av Solistkoret UNG i samarbeid med Talent Norge. Vi er overbevist om at et talentprogram for unge korsangere vil være til stor glede for hele kor-Norge. Vi gleder oss til å følge dette prosjektet tett fremover og ønsker lykke til, sier Anders Bjørnsen, leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.