Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum (Foto: Jakob Landvik)

Jazz i tall 2015

Øte musikererhonorar, stigende kvinneandel og høy kunstnerisk aktivitet, men nedgang i sponsormidler og offentlig støtte, viser Norsk Jazzforums oppsummering av fjoråret.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum klubb-, festival- og storbandmedlemmer rapporterer hver vår inn tall for foregående år. Tallene for 2015 viser at den kunstneriske aktiviteten er stor til tross for nedgang i sponsorinntekter, statlig tilskudd og kommunal-/fylkeskommunalstøtte.
Det ble i fjor det blitt arrangert 3297 konserter på jazzklubber og –festivaler, med over 390 000 solgte billetter og festivalpass. Og over 2000 storbandmusikere var i sving på tilsammen 780 konserter.
Økning i musikerhonorar
Totalt har jazzklubbene og –festivalene hatt nesten 16 000 musikere på scenen i 2015. Arrangørenes utgifter til musikerhonorar har gått opp. Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr mener i følge pressemeldingen at dette kan tilskrives MFOs anbefalte minstehonorar som også ble innført i fjor.
Stigende kvinneandel
27,5% av musikerne på festivalscenene og 18% av musikerne på klubbscenene var kvinner.
– Vi er fortsatt langt unna en ideell fordeling, og det gjenstår mye arbeid. Men vi er glade for å se en positiv utvikling. De siste fire årene har kvinneandelen på klubbscenen økt med 39%, og fra 2014 til 2015 økte kvinneandelen på festivalscenene med hele 43%, sier Bråtømyr.
4 millioner tilskuddskroner
Norsk jazzforum administrerer ad-hoc tilskuddsordninger med løpende saksbehandling for musikere, arrangører og storband.
Det ble behandlet 699 søknader til Ad hoc-ordningen og Frifond. Det ble gitt 115 avslag og 584 bevilgninger, av disse var 424 bevilgninger til musikerinitierte prosjekter. Samlet søknadssum i 2015 var på kr 11 575 909 og totalt ble det bevilget kr 4 065 000. 2 510 000 kroner gikk til musikere. 45 prosent av søknadene som ble innvilget gikk til turneer og konserter i utlandet.
Norsk jazzforum tildeler i tillegg årlige musiker- og bandstipend. I 2015 var det 262 søkere til stipend, og av disse fikk 14 band og 12 musikere tildelt stipender på til sammen kr. 333 000.
Jazzåret 2015 i tall:
Storband 2015:
o Antall konserter: 780
o Antall storbandmusikere: 1 934
Klubb 2015:
o Antall konserter: 2 249
o Antall publikum: 248 050
Festival 2015:
o Antall konserter: 1 048
o Antall solgte billetter/festivalpass: 144 346
Musikere 2015:
o Antall musikere på festivalscener: 4 468
o Antall musikere på klubbscener 11 494
o Antall turné- og prosjekttilskudd fra Norsk jazzforum: 424
Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon. Organisasjonen representerer i dag 25 jazzfestivaler, 79 jazzklubber, 132 storband, 637 profesjonelle musikere, 90 jazzstudenter, Nasjonal jazzscene og 5 regionale jazzsentre; Østnorsk jazzsenter (Oslo), Sørnorsk jazzsenter (Arendal), Vestnorsk jazzsenter (Bergen), Midtnorsk jazzsenter (Trondheim) og Nordnorsk jazzsenter (Bodø).

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.