Spotify støtter koronarammede artister i Norge

Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) har blitt del av Spotifys internasjonale støtteinitiativ til musikere, COVID-19 Music Relief.

Jazz i tall 2015

Øte musikererhonorar, stigende kvinneandel og høy kunstnerisk aktivitet, men nedgang i sponsormidler og offentlig støtte, viser Norsk Jazzforums oppsummering av fjoråret.