Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

1 mill. til Trondheim Jazzorkester

Trondheim Jazzorkester får 1 million kroner over statsbudsjettet. – Dette er en god start og et tydelig signal fra politikerne om at de prioriterer de store jazzensemblene. Nå er utfordringen å få etablert en nasjonal støtteordning for andre profesjonelle store jazzensembler, sier styreleder i Norsk jazzforum (NJF) Harald Devold i denne pressemeldingen. I budsjettet er det lagt opp til en økning i midler til Nasjonal Jazzscene og Vestnorsk jazzsenter. Det er også bevilget en økning på 2.4 millioner kroner til ensemblestøtteordningen som ligger under Kulturrådet, noe NJF mener kan være til hjelp for de store jazzensemblene.

Kalender

— Jazza statsbudsjett

I statsbudsjettet for 2007 som ble lagt fram i dag, har flere av norsk jazz sine prioriteter blitt tilgodesett; Nasjonal jazzscene og Vestnorsk jazzsenter har fått ytterligere økning, og for første gang er et stort jazzensemble på statsbudsjettet.

— Disse bevilgningene viser at politikerne har tatt norsk jazzs ønsker på alvor, sier styreleder i Norsk jazzforum Harald Devold.

— Vi har fortsatt en lang vei å gå, men dette lover godt for videre arbeid. Det er flott å se at regjeringen har til hensikt å innfri Kulturløftet.

I Trøndelag står jubelen i taket etter nyheten om at Trondheim jazzorkester får 1 million kroner over statsbudsjettet. Norsk jazzforum har i flere år arbeidet for å etablere en nasjonal støtteordning for profesjonelle store jazzensembler, og det å endelig få et stort jazzensemble på statsbudsjettet føles som en halv seier.

— Dette er en god start og et tydelig signal fra politikerne om at de prioriterer de store jazzensemblene. Nå er utfordringen å få etablert en nasjonal støtteordning for andre profesjonelle store jazzensembler. Det er et stort behov for faste rammer og forutsigbarhet innenfor dette området, sier Harald Devold.

Ensemblestøtteordningen under Norsk kulturråd har fått en økning på 2,4 millioner, og dette også kan være en hjelp for de store jazzensemblene.

Norsk jazzforum har de siste årene prioritert kravet om en opptrapping av landets fem regionale jazzsentre. Å investere i regionale kompetanse- og servicesentre er viktig for å koordinere og stimulere den lokale og regionale aktiviteten. At Vestnorsk jazzsenter nå får en økning på kr 300 000,- over statsbudsjettet viser at politikerne har et regionalt fokus.

Likevel er det en lang vei å gå for å møte behovet for en dobling av dagens 6 millioner til de regionale jazzsentrene. I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag ser det ut til at de fire andre sentrene kun har fått en indeksøkning.

— Men innenfor dokumentasjon og service er det svært gledelig å se at Norsk Jazzarkiv får en økning på kr. 100 000,- i sitt svært begrensede budsjett, sier daglig leder i Norsk jazzforum Tore Flesjø.

Nasjonal jazzscene har fått en økning på 1,5 millioner.

— Budsjettet for 2007 viser at det er vilje til å fortsette utviklingen av Nasjonal jazzscene. Økningen på 1,5 mill viser at vi er på riktig vei mot målet, og økningen vil føre til merkbar økning i konserttilbudet. Samtidig vil vi legge til at det fremdeles er et stykke igjen til det nivået vi ønsker å ligge på, nå som vi har to scener som skal fylles med jazz, sier prosjektleder for Nasjonal jazzscene, Jon Olav Kringeland.

Den vellykkede festivalstøtteordningen får en økning på 3,5 millioner. Norsk jazzforum og organisasjonene innenfor Samstemt er meget glade for denne økningen, og viser samtidig til signalene om å sette fokuset på de vanskelige forholdene for helårsarrangørene. – Samstemt kan med glede konstantere at statsbudsjettet for 2007 gir tydelige signaler om at regjeringen gjør alvor av Kulturløftet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev