Illustrasjonsfoto: Praktiske og estetiske fag i skolen (Foto: Lars Opstad)

Estetiske fag i samfunnet: Vitenskapelig antologi søker bidrag

Oslo Met planlegger en vitenskapelig antologi som skal favne behovet for nytenkning innen estetiske fag, i ulike utdannings- og samfunnskontekster, og ønsker bidrag innen 15. juni.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Det er behov for nye kritiske refleksjoner rundt estetikk, estetisk teori og estetiske fag i utdanning. Det gjelder særlig hvordan kunnskap utvikles, og spørsmålet etter i hvilke samfunnskontekster denne kunnskapen kan få en klar og tydelig stemme, skriver redaktørene for antologien på Oslo Mets hjemmesider.

Videre er det behov for ny forskning innenfor kunst, design og teknologi opp mot pedagogiske kontekster og fagdidaktikk, i skolen og i lærerutdanningen, utdyper redaktør-gruppa, som opplyser at de er i dialog med Cappelen Damm Akademisk om den vitenskapelige antologien som skal inneholde originale forskningsbidrag, eller abstracts, både empiriske og teoretiske.

Redaktørene for antologien er Henrik Holm, førsteamanuensis i pedagogikk og professor i filosofi, Laila B. Fauske, professor i fagdidaktikk for design, kunst og håndverk og Anastasiya Alexeeva, universitetslektor i estetiske fag, særlig tilknyttet digitale praksiser og universell utforming. Antologien er institusjonelt forankret i OsloMets forskningsgruppe Utdanning og samfunn.

– Vi håper at antologien kan gjenspeile bredden i de estetiske fag uten at estetikk blir et samlebegrep for alt og intet. Derfor er vi opptatt av at samtlige bidrag utarbeider (gjerne kritisk) et reflektert begrep om hva estetikk er og betyr, uavhengig om bidragene er innenfor estetisk praksis, estetiske fag, pedagogikk, fagdidaktikk eller estetikk som teori, sier de i omtalen av prosjektet.

Målgruppen er fagmiljøer som arbeider innenfor estetiske fag i pedagogiske kontekster, særlig skole og lærerutdanninger, og redaktørene ser for seg 10-15 bidrag, strukturert etter tre tematiske blokker: Skole, lærerutdanning og samfunn.

Abstractet skal tydeliggjøre tema og eventuelt forskningsspørsmål samt hvordan bidraget forholder seg til antologiens overordnede tema, og telle max 250 ord, opplyser redaktør-gruppa. Frist for å sende inn bidrag er 15. juni. Les mer om antologien og krav til abstract på Oslo Mets sider om prosjektet.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.