Estetiske fag i samfunnet: Vitenskapelig antologi søker bidrag

Oslo Met planlegger en vitenskapelig antologi som skal favne behovet for nytenkning innen estetiske fag, i ulike utdannings- og samfunnskontekster, og ønsker bidrag innen 15. juni.