Norsk fele

Stortingets merknad må etterfølges

Det skriver daglig leder i Norsk Folkemusikk.- og danselag i denne kommentaren vedrørende reduksjon eller avvikling av landslinjene for folkemusikk. To av skolene som rammes av kutt i tilskuddet til landslinjer, omfatter nemlig de to eneste landslinjene for folkemusikk: tilbudene ved de videregående skolene i Vinstra og Valle. – Om disse levende tradisjonene nå blir brutt, mister vi det særpregede norske folkemusikkuttrykket, skriver Lothe Eriksen blant annet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Med bakgrunn i Stortingets vedtak til statsbudsjett for 2002 og vedtaket om kutt i tilskuddet til ulike landslinjer, har Utdannings- og forskningsdepartementet nå sendt ut liste over hvilke skoler som blir rammet av nedskjæring. Det legges her opp til at kuttene bl.a. skal omfatte de to eneste landslinjene for folkemusikk, tilbudene ved de videregående skolene i Vinstra og Valle.

Hva mener Stortinget?
I pressemeldingen fra departementet i sakens anledning (datert 08.01.02) heter det:»Departementet har i sin vurdering tatt utgangspunkt i stortingsflertallets (Arbeiderpartiet, SV, Sp og Frp) merknad om at «landslinjer som er særskilt kostnadskrevende OG har nasjonal betydning, bør prioriteres»». Hele pressemeldingen kan du lese her.

I komiteens merknad heter det: «Flertallet mener at landslinjer som er særskilt kostnadskrevende ELLER har nasjonal betydning bør prioriteres.» Hele denne instillingen finner du på denne lenken.

Vi merker oss en liten, men betydelig forskjell i departementet sitt sitat og komiteens merknad (se vår utheving). Dette gir avgjørende meningsforskjell til bakgrunnen for gjennomføringen av vedtaket.

Før jul fastslo utdanningskomiteens leder, Rolf Reikvam: «Siden det er bare to folkemusikklinjer i landet, er de av nasjonal betydning. Vi ser det som en selvfølge at disse blir skjermet.»

Dette er referert hos NRK Oppland 12.12.01. Samme synspunkt fremholder Reikvam også overfor Fædrelandsvennen 21.12.01.

Landslinjene for folkemusikk er populære og har opparbeidet seg stor søkning. Landslinjen i Valle hadde i fjor 40 søkere til 20 plasser. Det er videre meget god gjennomføringsprosent, der svært få eller ingen slutter i løpet av utdanningsløpet.

Viktige fagmiljøer
De klassiske norske folkemusikkformene og de tilhørende danseformene har sitt grunnlag i den levende, muntlige tradisjonsoverføringen som har vært virksom i generasjoner. Dette er særpregede kunstneriske utrykk med dype røtter i norsk kultur, og som vi som nasjon har et spesielt ansvar for å ta vare på og videreutvikle. Om disse levende tradisjonene blir brutt mister vi det særpregede norske folkemusikkuttrykket.

De arenaene hvor opplærings- og rekrutteringsarbeidet innen folkemusikkområdet tidligere naturlig fant sted er nesten borte i dagens urbaniserte samfunn. Nye arenaer må derfor utvikles på denne musikkens premisser, slik at den muntlige tradisjonsoverføringen kan videreføres og
slik at denne kulturen får en naturlig plass i det moderne Norge. På denne bakgrunn er de etablerte fagmiljøene for dette området på høgskole- og universitetsnivå viktige, og også tilbud om opplæring innenfor de kommunale kulturskolene. Av samme grunn er det også vesentlig å utvikle sterke nasjonale fagmiljø for folkemusikk innenfor videregående opplæring, slik at det foreligger tilbud om et sammenhengende utdanningsløp tilpasset norsk tradisjonsmusikk. Norsk slåttemusikk, kveding og bygdedans er helt avhengig av at fellesskapet gjennom den offentlige utdannings- og kulturpolitikken sørger for at tradisjonene kan overleve og videreutvikles som vitale, levende kunstneriske uttrykk.

— Forutseter at Stortingets merknad følges
I sin merknad ber ber komiteen «Regjeringen om å komme tilbake med en total gjennomgang av tilskuddsordningen for landslinjene i Revidert nasjonalbudsjett for 2002.» Med bakgrunn i signalene fra utdanningskomiteen ser vi det i denne forbindelse som naturlig at landslinjene for folkemusikk sikres og heller styrkes enn svekkes.

På denne bakgrunn forutsetter vi at komiteens merknad etterfølges og at landslinjene for folkemusikk skjermes for nedskjæring nå.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.