FB event (1)

Landslaget for Spelemenn støtter landslinjene

Også Landslaget for Spelemenn protesterer kraftig mot at myndighetene nå vil legge ned de to landslinjene i folkemusikk ved Vinstra og valle. Daglig leder Magnar Sundt kaller forslaget «et overgrep mot hele folkemusikkmiljøet», som vil kunne få store, negative ringvirkninger.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I det åpne brevet fra Magnar Sundt, som er daglig leder i Landslaget for spelemenn, heter det som følger:

«Det er med stor undring og dyp beklagelse vi registrerer at departementet nå vil legge ned de to landslinjene i folkemusikk – dette med bakgrunn i at Stortinget i høst vedtok kutt i tilskuddet til landslinjer.

Departementet sier i sin pressemelding at de har prioritert å skjerme landslinjer som er «spesielt kostnadskrevende og/eller har nasjonal betydning».

Dette står, slik vi ser det, klart i strid med det som utdanningskomiteens leder, Rolf Reikvam, slo fast før jul, nemlig at han så det som en selvfølge at de to linene ble skjermet.
Her kan umulig departementet ha tolket de klare signalene fra stortingsflertallet på rett måte.
Dette gjelder landslinjene ved Vinstra og Valle videregående skoler. Disse er de to eneste folkemusikklinjer i landet, og de har en klar nasjonal betydning. Linjene er foreslått lagt ned fra høsten 2002, og de elevene som har gjennomført første og andre år, vil ikke kunne sluttføre studiet sitt.

Etter å ha vært igjennom en etableringsfase, har de to linjene opparbeidet seg en viktig status og posisjon med stor søkning og høy kvalitet på tilbudet. I fjor var det oversøkning på linjene. Linjene er virkelig landslinjer med elever fra store deler av landet.

En slik nedskjæring er naturligvis et overgrep mot linjene så vel som mot hele folkemusikkmiljøet, og det vil kunne få store negative ringvirkninger.

Disse linjene utgjør rekrutteringsgrunnlaget for de videregående studietilbudene som er etablert; m.a. ved Ole Bull Akademiet og Høgskolen i Telemark, avd. Rauland.

Det er ikke store innsparinger man oppnår ved å kutte i disse tilbudene. T.d. landslinja på Vinstra representerer – ut fra de opplysningene vi har fått – et statstilskudd på 1,8 mill for alle tre år til sammen.

Her er det i realiteten svært små kostnader å spare for departementet, men store konsekvenser for et viktig og musikkmiljø og sjanger.

Staten må ha et klart ansvar for å ta vare på og føre videre denne viktige delen av vår kulturarv. Dette overgrepet er en handling stikk i strid med dette.»

Rektor Tarjei Haugen på Valle vidaregåande skule tar i følge et intervju med Nationen i dag situasjonen med stor ro, og sier han føler seg trygg på at dette skal gå bra.

— Flertallet i utdanningskomiteen har gjort det svært klart at folkemusikklinjene skulle skjermes, ja komiteens leder, SVs Rolf Reikvam, har sagt det rett ut. Så her må departementet ha tatt seg til rette, og jeg regner ikke med at departementet vil få gjennomslag. Stortinget kommer til å sette tingene på plass.

Men nettopp utdanningskomiteens leder, Rolf Reikvam, skal i følge Nationen være av den opfatning at den beste løsningen er at fylkeskommunene overtar ansvaret for folkemusikk- og idrettslinjene.

Til dette kommenterer rektor Haugen overfor IdaLou larsen:

– Departementet kan trekke tilbake tilskuddet, men de kan ikke legge ned linjen. Det er det bare fylkespolitikerne som kan. Hittil har vi mottatt 65.000 kroner fra staten til utstyr, pluss 72.000 statlige kroner for hver elevplass. Men dersom det verste skulle skje, og departementet får gjennomført sine planer, finnes det en annen løsning. I stedet for å være en landslinje kan linjen bli landsdekkende.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.