Engegård

Mindre kvalitet for kunst- og musikkutdanningene?

Stortingsmelding nr. 18, om utøvende kunst og musikkutdanning, ble offentliggjort 12. april. Griegakademiet, institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, er svært skuffet over resultatet, skriver instituttstyrer Frode Thorsen. – Det store sjokket er at departementet anbefaler at også musikk- og kunstutdanningene skal gå over til 3-årig grunnutdanning, sier Thorsen, som mener at forslaget vil innebære en kraftig nivåsenking, og ikke nøler med å ta i bruk uttrykket «svada».

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

Av Frode Thorsen, Griegakademiet

Meldingen skulle være en byggestein i den såkalte kvalitetsreformen. Dessverre ser det ut til at resultatet blir det motsatte.

Det store sjokket er at departementet anbefaler at også musikk- og kunstutdanningene skal gå over til 3-årig grunnutdanning. Dette går imot klare anbefalinger fra Boysen- og Heltneutvalgene (1999) og fra et stort flertall av de institusjoner som driver denne typen utdanning: utøvende kunst- og musikkutdanning må ha 4-årig grunnutdanning!

Til forskjell fra det som er vanlig i store deler av utdanningssystemet for øvrig, der den lavere grad gjerne er sammensatt av ulike (og til dels tilfeldig) sammensatte fag, er utøvende og skapende studier integrerte studieforløp med en sterk kobling mellom hovedemner og støtteemner. I tillegg er musikk- og kunstutdanning, helt avhengig av kunstnerisk og teknisk modning.

I de fleste land som baserer sitt utdanningssystem på 3-årige bachelor-grader, er det likevel slik at kunstnerutdanninger er 4-årige. Utveksling med utdanningsinstitusjoner i utlandet vil derfor bli vanskeligere med en slik omlegging, stikk i strid med intensjonene i kvalitetsreformen.

Når man nå skal gå over fra 4-årig cand. mag. grad til 3-årig bachelorgrad i universitets- og høgskolesektoren er ambisjonen at man skal opprettholde det faglige nivået med innføring av lengre semestre, tettere oppfølging av studentene og mer bruk av løpende vurdering. Slik skal studieintensiteten og gjennomstrømmingen økes. Dette er en logisk tankerekke som alle kan følge.

Men i musikk- og kunstutdanningene har man allerede tett oppfølging av studentene, meget høy studieintensitet og løpende evalueringer. Man kan derfor ikke oppnå den samme rasjonaliseringseffekt som i andre fag ved overgang fra 4-årig til 3-årig grunnutdanning. I stortingsmeldingen erkjenner departementet dette og har følgende løsning på problemet: «Det blir derfor en utfordring for institusjonene å finne frem til forbedringer på andre områder, som kunstfagenes oppbygging, samarbeid med andre avdelinger, bruk av nye metoder m.m.»

Dette kan ikke betegnes som annet svada!

En reduksjon av studietiden for utøvende grunnutdanning til tre år vil derfor innebære en kraftig nivåsenking og det er i strid med kvalitetsreformens grunnleggende målsetting.

Frode Thorsen
Instituttstyrer

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this