Cato Strøm, direktør, TONO (Foto: Jens Magnus, TonoNytt)

TONO: – Phonofiles regnestykke er uforståelig

– På uforståelig vis bebreider Erik Brattaas i Phonofile komponister, tekstforfattere og musikkforlag for å ødelegge deres forretningside ved å kreve for mye i vederlag. Det blir helt galt. Brattaas glemmer også at noe av idéen med Phonofile er at kunden skal kunne plukke ut de sporene kunden vil ha – dermed blir heller ikke prissammenlikningen med «tradisjonelle 20 spors CDer» treffende, mener administrerende direktør i TONO, Cato Strøm.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Cato Strøm, administrerende direktør, TONO

La oss se på fakta:

Et musikkutt kjøpt på Phonofile koster idag ca kr 12,50. Av dette får TONO ca. kr 1,50. Med andre ord: Komponist, tekstforfatter og musikkforlag skal dele kr 1,50 mellom seg. Phonofile synes det er altfor mye at disse tre rettighetshaverne, som har laget musikken(!), skal ha gjennomsnittlig 50 øre hver. At det er disse tre 50- øringene som ødelegger Phonofiles download marked faller på sin egen urimelighet.

Brataas har et alvorlig forklaringsproblem for de resterende kr 11. Hvor tar disse veien Brataas? Er det kanskje andre aktører innenfor de resterende kr 11 du burde ta en prat med samtidig som du bebreider de som har laget musikken for å ta for høy pris?

På en merkelig måte er Brataas’ argumentasjon, hva gjelder kostnadene for Phonofiles pris på et musikkutt, koblet til opphavsmennenes tre 50-øringer. Dersom dette er riktig kan det tyde på at Phonofiles prising er basert på en planøkonomisk tenking der man har latt markedet seile sin egen sjø, og lar opphavsmennene få skylden for et uteblitt salg.

Sammenligningen Brataas gjør med tradisjonelle 20 spors CDer er ikke treffende. Phonofile baserer seg på salg av enkeltspor. Kunden kan kjøpe nøyaktig de musikkutt han ønsker. «Cherry picking» er det kunden vil ha. Han behøver ikke lenger å kjøpe en 20 spors CD der han egentlig kun er interessert i 4 – 5 kutt. Det skulle jeg tro at enhver tilbyder tar hensyn til i sin prising. Også Phonofile.

TONO ønsker nettløsninger velkommen og i særdeleshet Phonofile som fremmer norsk musikk på en utmerket måte. Det skulle være unødvendig å si at vi har et oppriktig ønske om suksess for Phonofile. Men vi vil ikke ha skylden for suksessens uteblivelse fordi vi vil at de som har leget musikken skal ha kr 1,50 av en salgssum på kr 12,50. Og det skulle også være unødvendig å si at vi av konkurransemessige årsaker naturligvis ikke kan gi norske tjenester bedre vilkår enn andre.

Cato Strøm
Adm. direktør
TONO

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.