Skjermdump fra Skam Austin

Sundfør, Broiler, ARY og Highasakite i Facebook-Skam

Facebook brukte TV-serien Skam Austin som markedsføring av Facebook Watch. Flere norske låter ble brukt i første sesong, men mangelen på avtaler for avregning tvang fram kreativ avtalejus.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det er produsenten XIX Entertainment som lager Skam Austin for Facebook Watch, på lisens fra NRK.

– De har tilgang til alle manus og produksjonskunnskap og fire sentrale medarbeidere på vår Skam har hatt permisjon for å gjøre Skam Austin. Utover det er alle valg opp til XIX og staben i Skam Austin, sier Håkon Moslet, daværende redaksjonssjef for tv i P3 Ung i NRK.

Man skulle kanskje tro at det ikke er aktuelt for artister og selskaper å selge musikk til ”kringkasting” (i dette tilfelle visning via Facebook) før alle lisensavtaler er på plass. Men når Facebook bruker Skam Austin som brekkstang for sin nye tjeneste Facebook Watch, og muligheten oppstår for eksponering side om side med artister som Peaches, Young M.A og Tove Lo, blir det fristende for noen å ty til finurlige avtaleløsninger.

Både Susanne Sundfør, Broiler, ARY og Highasakite har blitt spilt i tv-serien Skam Austin.

Facebook har bekreftet at det kommer en sesong nr. 2 av serien.

Betales i to omganger
Synkavtaler er som mange vil vite oftest konfidensielle, så en del av det som følger under kan Ballade ikke dokumentere med kopier av innholdet i avtalene. Vi har derimot fått gjengitt muntlig formuleringer i enkelte av avtalene med Facebook.

Først litt opprydning. Hvis Pettersens produksjonsselskap får lyst til å bruke en låt av bandet The Fredriksens i film, tv-serie eller reklame så må Pettersen først innhente tillatelse til dette. Siden en innspilling oftest er beheftet med flere rettighetshavere, må alle akseptere både hvor hva, når, antall sekunder og pris. Minst. Heldigvis for Pettersen kan han som regel forholde seg til en representant for The Fredriksens, for eksempel bandets forlag, som så gjør jobben med å klarere med rettighetshaverne.

Når låta, eller en noen avtalte sekunder av den, vel er kopiert inn i filmen eller episoden, skal den, forhåpentligvis, vises for folk. Det skal det også betales for.

Flere betalinger?
Det er ikke helt uvanlig at Pettersen slipper unna med å betale én gang. Det kan skje dersom både selve innkopieringen og avspillingene prissettes under ett.

– Det varierer fra avtale til avtale, som Kai Robøle i musikkforlaget Arctic Rights Management sier til Ballade.

Den som har fulgt forholdet mellom Facebook og platebransjen det siste året, har registrert en lang rekke meldinger om avtaler som er inngått om bruk av musikk i videoer som blir gjort tilgjengelige via Facebook.

Foreløpig har disse avtalene handlet om brukergenererte videoer på en slik måte at du kan legge ut videoen fra bryllupet der du og din utkårede danser til valser til en opphavsrettsbeskyttet låt så lenge Facebook rapporterer og betaler i tråd med avtalen.

Åpent globalt?
Skam Austin vises åpent på Facebook.

– Episodene er tilgjengelige fra Facebook-siden Skam Austin som alle skal ha mulighet til å se, sier Camilla Nordsted, talsperson for Facebook i Norden.

Vi får bekreftet fra norske selskaper som har avtale om bruk av låter i serien at avtalen er for “verden”, det vil si at den gjør det mulig for Facebook å vise serien overalt på kloden.

Les også: Tungt å forenkle synken

Når det kommer til visningene blir det ikke like enkelt. To av alternativene som skisseres overfor Ballade er enten den nevnte, der den avtalte prisen dekker visningene, eller en hybrid-variant der Facebook betaler for visninger i de områdene der det finnes en avtale med en organisasjon som forvalter rettigheter (som norske TONO). Der hvor det ikke finnes slike avtaler vil synkprisen dekke visningene til en avtale kommer på plass.

Avtaler på plass?
Da blir spørsmålet i hvor stor grad det finnes slike avtaler idag.

Kai Robøle mener å ha hørt at en slik avtale er på plass, men henviser oss til TONO for detaljer.

Willy Martinsen Foto: Caroline Roka (Foto: Caroline Roka)

Hos TONO, via kommunikasjonssjef Willy Martinsen, får vi vite at TONO ikke vet hvilke avtaler “som er gjort mellom utenlandske forvaltningsselskaper og Facebook, eller mellom plateselskaper og Facebook”, som Martinsen skriver til oss i en e-post.

Dersom det finnes slike avtaler, utover de som er nevnt over om bryllupsvalsen, vil selve avtaleteksten som regel være konfidensiell (selv om mange av dem siver ut i offentligheten over tid).

Som nevnt ligger episodene fra Skam Austin åpent ute i Norge, inkludert den beskyttede musikken.

TONO forutsetter at Facebook sikrer “at de har de nødvendige opphavsrettigheter til musikken, lisensiert gjennom en avtale med TONO”.

I prosess?
Selv om det ikke er TONO som klarerer produksjoner som vises fra USA, må Facebook sikre seg avtaler med lokale forvaltningsselskaper i alle de land der de viser serien.

– Facebook er i en prosess hvor de inngår avtaler med selskaper i ulike land. Vi mener naturligvis at det er selvsagt at det også skal på plass en avtale for det norske territoriet, så lenge beskyttet musikk gjøres tilgjengelig her, sier Martinsen.

Han legger til at TONO kommer til å kunngjøre en avtale med Facebook når den er på plass.

I første omgang har de avtalene Facebook i løpet av det siste året har inngått med rettighetshavere handlet om beskyttet musikk som følger med når bruker av tjenesten laster opp private videoer. Neste runde vil handle om Facebooks rolle som den som publiserer, eller gjør beskyttet musikk tilgjengelig.

Les også: Slik synker du ”musikk for jente 16 år”

I et større bilde handler dette om arbeidet for å tette det bransjen ofte kaller for “the value gap”, det vil si det faktum at store deler av de pengene som Youtube og Facebook tjener kommer fra fremvisning av kunstnerisk innhold som ikke blir kompensert rettighetshaverne.

Marte Thorsby Foto: IFPI (Foto: IFPI)

Masterrettigheter sikret?
Man skulle kanskje tro at siden Facebook må ha avtale med TONO, på vegne av komponistene, så må det også inngås tilsvarende avtaler på master-(plateselskap)siden for at en serie med beskyttet musikk skal kunne gjøres lovlig tilgjengelig på nettet.

På spørsmål fra Ballade svarer imidlertid Marte Thorsby, direktør for IFPI Norge, at IFPI ikke er part når innholdet blir gjort tilgjengelig fra USA.

– Det er den som tilgjengeliggjør som skal sørge for at alt er klarert. Og i dette tilfellet tilgjengeliggjøres ikke serien fra Norge, sier Thorsby til Ballade.

Slike masterrettigheter på IFPI-området klareres som regel av selskapene selv, bortsett fra i de tilfellene der IFPI har eksplisitt mandat for å forhandle fram avtaler på vegne av selskaper. Et eksempel på dette er avtalen mellom IFPI og NRK om innkopiering og fremføring i Norge til norske brukere.

Alt er lisensiert?
Facebook opplyser at all musikk i Facebook-produserte programmer er fullt ut lisensiert.

– Vi bruker utelukkende fullt ut lisensiert musikk i våre produksjoner, inkludert nødvendige lisenser for fremføring, sier Camilla Nordsted, i Facebooks.

Hun legger til at rettighetshaverne enten får betalt eller velger å bidra fordi det å ha musikk i en produksjon innebærer god pr.

– Rettighetshaverne får enten betalt i tråd med lisensieringen eller de velger å bidra av promo-hensyn, sier Norsted.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev