Flagger Enkel Klarering hjem til MajorStudio

Fire år etter dannelsen av nettjenesten Enkel Klarering logger FONO og Musikkforleggerne ut av prosjektet som skulle automatisere bruk av norsk, beskyttet musikk i film, TV og reklame.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Jan Paulsen eier MajorStudio, og har vært den tredje eieren av EnkelKlarering AS. Paulsen kjøper nå alle aksjene og legger nå tjenesten inn i plateselskapet sitt: Han nekter å gi opp.

– Ved kommende årsskifte fusjoneres Enkel Klarering inn i MajorStudio, sier Paulsen, og forklarer grepet som en nødvendig konsekvens av dårlige resultater.

I 2017 omsatte klareringstjenesten for 140 000 kroner. Han betegner det regnskapsmessige resultatet for fjoråret som “pluss, minus null”.

For fire år siden var 42 000 kutt, utgitt av norske selskaper, registrert for søk og kjøp på Enkelklarering.no. I dag inneholder tjenesten 81 000 titler.

Siden 2014 har det dukket opp en rekke andre tjenester i inn- og utland som tar sikte på gjøre musikk lettere tilgjengelig for produksjonsselskap i film og TV.

Hvor automatisk?
Som Ballade tidligere har skrevet mener flere i bransjen at avtaleprosessene rundt synkronisering vanskelig lar seg automatisere. Også Jan Paulsen har fortalt at han selv gjør en del av arbeidet med klareringen manuelt.

Dette fordi at mange av de registrerte sporene i tjenesten ikke er forhåndsklarert. Dersom et selskap for eksempel velger å krysse av for nei på spørsmålet om musikken kan brukes i reklame når en låt legges inn på tjenesten, faller den enkleste varianten av klareringen bort, og Paulsen må inn og klarere musikken gjennom direkte kontakt med rettighetshaverne.

Les også: Tungt å forenkle synken

– Bør forenkles
Likevel er Paulsen overbevist om at arbeidet med tjenesten ikke har vært bortkastet.

– Det ligger en effektivisering i prosessen i det faktum at det er enkelt å få fram en avtale og en faktura gjennom EnkelKlarering, sier han.

Effektivisering av prosessene rundt synk er i følge Paulsen nødvendige for å fremme bruk av beskyttet musikk på bekostning av den såkalte boksmusikken.

– Jeg tror det er enighet om at det er et potensial for forenkling. Akkurat hvor enige man er vet jeg ikke, sier han.

Når han nå legger tjenesten inn i MajorStudio, ikke minst for å spare driftskostnader, håper han likevel at bransjen fortsetter å snakke sammen med tanke på å gjøre synkroniseringen enklere.

– Hver gang et film- eller reklameselskap støter på problemer i prosessen snur de seg rundt og kjøper boksmusikk. Da taper bransjen penger, sier Paulsen.

Han planlegger ikke store endringer i tjenesten for neste år. Siste nyvinning handler om klarering for eksemplarfremstilling, det vil si bruk av musikk for teater og dans.

Vil ikke involvere seg som medeiere i andre selskap
Generalsekretær i Musikkforleggerne oppgir til Ballade at Paulsen kjøpte organisasjonens aksjer for en symbolsk sum på kr. 500.
– Musikkforleggerne ser det ikke som økonomisk forsvarlig å være med i driften av Enkel Klarering videre. Musikkforleggerne ønsker samtidig ikke å involvere seg som medeiere i andre selskaper, men støtter heller prosjekter som gjennomføres av norske musikkforleggere gjennom vår stipendordning, utdyper hun i om salget i en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev