Kar Grete Jacobsen

Styrk de regionale fagmiljøene

INNLEGG: Kompetansenettverkene må få drive turnévirksomhet og talent- og publikumsutvikling, skriver Kari Grete Jacobsen i MØST.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Det svenske analyseselskapet Andante – tools for thinking har evaluert tilskuddsordningen for regionale kompetansenettverk som ligger under Norsk kulturråd.
Rapporten tar opp en rekke problemstillinger som flere har pekt på i Ballade; lang saksbehandlingstid i Kulturrådet, krav om regional medfinansiering etter regionale budsjetter er lagt og søknadsfrister gått ut, og en snever tolkning av kompetansebegrepet.
Dette har ført til at nettverkene under stort tidspress har fokusert på korte kurs og konferanser, mens mange utøvere ønsker seg andre typer aktiviteter.
Les også: [link id=67319 title=»Vrak VRAK og skyt MINK!«]
Felles forståelse
Rapporten foreslår at forutsetningene for ordningen endres gjennom å etablere en felles forståelse med regionale myndigheter rundt finansieringen.
Det foreslås også at målet for ordningen skal være å finansiere tiltak og aktiviteter basert på en bred forståelse av kompetanseutvikling.
Det er som vi skulle sagt det selv!
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ut på veien
Ordningen må videreføres og videreutvikles. Kompetansebegrepet som ligger til grunn for tildeling av midler, må utvides. Nettverkene må få lov til å se ”innovativt och kreativt på formerna för kunnskapsutveckling”, som det heter i evalueringsrapporten.
Kritikere av kompetansenettverkene har pekt på at musikere og bransjen ikke trenger flere søknadsskrivekurs, men å komme seg ut på veien og møte publikum. Det er vi enige i. Men slik ordningen har vært innrettet, har vi måttet holde oss til en veldig streng tolkning av hva som er kompetansehevende tiltak og hva som ikke er det.
Vi mener at nettverkene må få lov til å drive konsert- og turnévirksomhet, talentutvikling og publikumsutvikling, samtidig som vi driver med søknadsveiledning og kurs.
Les også: [link id=67861 title=»Platekontrakt henger høyt«]
Hotline og helpdesk
Bransjen, musikere og konsertarrangører trenger kompetanse, og det kan tilføres og utvikles på langt flere måter enn gjennom kurs og konferanser. Utøvere og arrangører har egne ordninger i Kulturrådet og fondene. Dette bidrar til å oppnå målene i St. mld. 21 som er et godt konserttilbud over hele landet og sikre god tilgang på innspilt musikk.
Samtidig sier stortingsmeldingen at kompetansen og kvaliteten må styrkes i alle ledd. Det er her de regionale nettverkene kommer inn. Vi skal bidra til å styrke musikkmiljøene lokalt og regionalt der hvor støtteordningene alene ikke er nok.
Vi skal samle de regionale fagmiljøene og være hotline og helpdesk for utøvere og arrangører, men vi må også drive aktiviteter slik at vi kan skape ny kunnskap og kompetanse.
For hvilke fagmiljøer er det egentlig som bare driver videreformidling av kunnskap, og ikke utvikler kunnskapen selv?
Dersom Kulturrådet nå velger å lytte til hva rapporten og aktørene selv sier om dette, går vi lysere tider i møte.
Les også: [link id=67325 title=»Kompetanseløse organisasjoner«]
Felles sjangerutfordringer
Ordningen med kompetansenettverk har gitt oss innsikt på regionalt nivå på tvers av sjangergrensene, som vi ikke hadde tidligere.
Gjennom at aktører fra folkemusikk, jazz, rock, pop nærmest ble tvunget til å utarbeide planer for kompetanseheving i felleskap, har vi oppdaget en rekke felles utfordringer.
Det er blant annet å styrke arrangørleddet, drive publikumsutvikling, øke interessen for levende musikk og styrke utøvernes muligheter for å kunne leve av musikk.
Følg Ballade på Twitter
Må videreføres
De siste fem årene har vist at vi kan utvikle samarbeidet mellom sjangrene. En rekke positive resultater av dette er beskrevet i rapporten.
Dette tilsier at tilskuddsordningen for regionale musikknettverk må videreføres.
For å utnytte samarbeidet til fulle må folkemusikk og rock løftes og jazzsentrene må videreutvikles. Først når sjangrene blir likestilte på regionalt nivå kan vi løse oppgaver i fellesskap til beste for utøvere, musikkbransje og konsertarrangører.
Kulturrådet arrangerer seminar med bakgrunn i evalueringsrapporten i dag, mandag, kl. 1200.
Kari Grete Jacobsen er daglig leder i Østnorsk Jazzsenter og har skrevet denne innlegget på vegne av MØST Musikknettverk Østlandet, som også består av Austnorsk folkemusikksenter og Delta Øst.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev