– Liten relevans

Susanna Wallumrød meiner dei regionale kompetansenettverka har liten relevans og bør avviklast.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

I anledning evalueringa av dei regionale kompetansenettverka for rytmisk musikk, gjennomført av det svenske analyseselskapet Andante – tools for thinking, inviterte Norsk kulturråd til seminar måndag 3. september i Kulturrådets lokaler.
På seminaret blei hovudfunna i rapporten lagt fram, fulgt av appell frå Erling Aksdal og ein avsluttande paneldebatt.
Les også: [link id=67867 title=»Styrk fagmiljøene«]
Uklarleik
Rapporten, som blei lagt fram av Andantes Kim Forss og Hege Myrlund Larssen, har konkludert med at kompetansenettverka bør leggast ned til fordel for ei betre ordning.
— Nettverka er i utgangspunktet ein god idé, men der er mange problem i gjennomføringa av konseptet, forklarte Forss.
I rapporten er der mellom anna sett lys på uklarleik rundt kompetanseomgrepet, samt kva det inneberer å styrke kompetanse.
— Gjennom kompetansenettverka har kursverksemd vore svært ubredt. Men kan ikkje kompetanseutvikling skje på mange andre måtar, spurte Forss.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
— Burde avviklast
Artist Susanna Wallumrød var paneldeltakar under den avsluttande debatten på seminaret. Ho meinte at ein må fokusere på det overordna målet med kompetansehevinga for å lukkast.
— Målet er betre rammevilkår for artistar og arrangørar. Då må meir pengar gå direkte til desse, sa ho.
Wallumrød meinte at rapporten frå Andante langt på vei er god, men at slike undersøkingar ofte er snevre, og dermed risikerer å ikkje gi eit riktig bilete.
— I denne situasjonen, og med denne rapporten, trur eg dessverre at ei breiare undersøking med høgare svarprosent ville bekrefta det rapporten allereie slår fast. Nemleg at den burde avviklast i si noverande form, sa ho.
Les også: [link id=67325 title=»Kompetanseløse organisasjoner«]
Dominerande sjangerdefinisjonar
Debatten rundt sjangeromgrep og -definisjonar skulle få stor plass denne måndagen. Erling Aksdal frå jazzlinja ved NTNU har tidlegare angripe ‘‘rytmisk musikk’’-omgrepet, blant anna i Ballade. Han hadde ikkje endra meining etter Andantes evaluering.
— No når dette har blitt evaluert er det allereie ferdigspikra. Ingen har problematisert omgrepsbruken, meinte Aksdal.
Forss frå Andante var langt på veg einig med Aksdal.
— Sjangerdefinisjonar tek mykje plass i det norske kulturlandskapet. I Sverige og Danmark jobbar ein med kompetanseutvikling innanfor både klassisk, jazz og andre sjangrar.
Ballade på Twitter
Bransjen rundt musikarane
Til trass for formaningane frå Forss, Aksdal og Wallumrød var der lite konsensus i salen om å avvikle kompetansenettverka.
— Eg høyrer at kompetanseompgrepet definerast litt ulikt avhengig av ståstad, forklarte Arnfinn Bjerkestrand i Kulturrådet.
— Eg trur dei regionale kompetansenettverka kan vere ein arena for å snakke saman og utvikle ei felles forståing for kva kompetanse er, sa han.
Til trass for at mange byråkratar naturleg nok vil halde på sitt, var der enkelte som var opne for forandring. Mellom anna Tone Østerdal kultursjef i Buskerud fylkeskommune.
– Mange ynskjer forandring, men ingen vil endre seg sjølv. Det må vere greit å seie farvel til noko så lenge strukturen forbetrast, sa Østerdal.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev