OperaRogaland

Stillingsutlysning: Notam

NOTAM er i en endringsfase og utlyser nå et engasjement som administrasjonsansvarlig frem til oktober 2007, med mulighet for forlengelse. Du kan lese hele utlysningen med relevant informasjon her:

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Administrasjonsansvarlig

50% stilling

Arbeidsoppgaver:

Daglig administrasjon av NOTAM, regnskaps- og budsjettarbeid, prosjekt- og personaladministrasjon, utarbeiding av søknader om offentlig og annen økonomisk støtte. Organisasjonskonsulenten har, i samarbeid med leder, ansvar for oppfølging av virksomheten.

Stillingen er utfordrende og interessant for den som vil arbeide i krysningspunktet mellom kunstnerisk aktivitet, utviklingsarbeid og administrasjon.

Kvalifikasjoner:

Relevant praksis og/eller utdannelse på univ./høgskolenivå, administrativ erfaring, innsikt i økonomistyring, kjennskap til norsk musikkliv. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

NOTAM har et seriøst, men uformelt, arbeidsmiljø og er etablert i trivelige lokaler på Grünerløkka. NOTAM har ytelsesbasert pensjonsordning hos KLP, og til dette trekkes 2% av ansattes lønn. Lønn etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes på epost til sirent@notam02.no eller til NOTAM, Nedre gate 5, 0551 Oslo, så snart som mulig og innen 31. august. Tiltredelse i løpet av september. For nærmere informasjon, ring daglig leder Jøran Rudi mob. tel. 99 45 39 38 eller adm. ansvarlig Siren Tjøtta tlf 22 35 80 62.

NOTAM er et produksjonssted for nyskapende arbeid med lyd – i komposisjon, forskning, utdanning og formidling. NOTAM fremmer innovative tilnærminger til musikk på tvers av tradisjonelle faggrenser, og er et nasjonalt, kreativt kompetanse- og ressurssenter. NOTAM er del av et internasjonalt og norsk nettverk, og samarbeider med mange aktører i kulturlivet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev