Jøran Rudi

NOTAM 10 år – En pionér nærmer seg puberteten

– En herværende komponist kalte en gang NOTAM for musikklivets anarkistiske oase. NOTAM ble opprettet i 1993 som et nettverk basert på kompetanse og uformell utveksling av kunnskap og ideer, og er noe midt mellom institusjon og interessemiljø. NOTAM er musikklivets helpdesk og mye mer, og har i løpet av sine ti år forandret seg i takt med musikkteknologien og spredningen av den, skriver NOTAMs direktør Jøran Rudi i denne egenpresentasjonen i anledning årets Ultimafestival.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Jøran Rudi

NOTAMs funksjon er å finne svar og løsninger på spørsmål og problemer – og er et eksempel på en ny type institusjon som hele tiden er (og må være) i forandring, ikke som forvalter av et fagfelt, men som en som er med på å skape det.

Silicon Graphics og internett

NOTAM kom i drift ved et teknologisk veiskille – NeXT-maskinen hadde dødd en stille død, og verdens computermusikkmiljøer hadde ennå ikke bestemt seg for hvilken maskintype som skulle bli den nye standarden. NOTAM måtte velge, og valgte riktig.

Silicon Graphics var splitter ny teknologi, men det fantes ingen programvare til maskinene. NOTAMs Øyvind Hammer laget de nødvendigste programmene i en fei, og vips, så var verden full av NOTAM-teknologi – tusenvis av brukere rundt hele kloden. NOTAM drev også et stort arkiv med share- og freeware, og var faktisk i et par år verdens viktigste programvaresentral – et slags virtuelt Liertoppen.

NOTAM åpnet dørene rett etter at www ble oppfunnet høsten 1993, før det fantes kommersiell mulighet til å kjøpe seg en e-postkonto i Norge. Og allerede i januar 1994 var NOTAM på www, med tilbud om e-post og webplass til musikklivet.

NOTAM sørget for at Musikkinformasjonssenteret var verdens første på web med sine verkkataloger, og i løpet av kort tid hadde NOTAM mange hundre e-postbrukere. NOTAM bygget opp og formet Kunstnett Norge, og den tekniske løsningen som ble utviklet for dette nettstedet ligger til grunn for hele det norske kulturnettet. NOTAM er også i dag webhotell for mange organisasjoner og et utall av personlige hjemmesider.

NOTAM bidrar på den internasjonale arena – kunstnerisk, teknisk, og organisatorisk. NOTAMs programvare er i bruk verden over, og NOTAMs pedagogiske programvare DSP – et signalbehandlings- og komposisjonsprogram for barn – er for eksempel publisert på tre språk, og er nylig gjort tilgjengelig som www-program.

Formidling og prosjekter

NOTAM står for en kobling av komposisjon, kunst, kunnskap og kompetanseutvikling. All musikkteknologi som i dag betraktes som en selvfølge har sitt utgangspunkt i miljøer som likner NOTAM, om det gjelder utvikling av metoder, programvare, instrumenter eller leveringsformater.

Og i bunnen ligger både kunstnerisk kompetanse og vitenskapelig basert kunnskap om lyd og musikk, som gjør det mulig å finne den relevante informasjonen og behandle den maskinelt. Det er slike sammenhenger NOTAM formidler til studenter, komponister, kunstnere, akademikere og formidlere.

NOTAM driver lab og studioer for komponister og kunstnere, og et stort antall av dem arbeider hele tiden med stykker og prosjekter. Stykker hvor NOTAM har bidratt på denne måten blir stadig premiert, og den type kobling bilde/lyd som NOTAM har stått for, har i tillegg vært pionerarbeid som er blitt lagt spesielt merke til.

NOTAM har også spilt en rolle i bakgrunnen ved flere store nasjonale begivenheter, som for eksempel OL på Lillehammer og åpningen av flyplassen på Gardermoen, og i fjor produserte NOTAM (i samarbeid med andre) installasjonen Norge – et lydrike, og konferansen Elektronisk kunst i det offentlige rom.

I år har NOTAM støttet opp under Blind Film, Ballongmagasinets store lydkunstprosjekt, og stått for Arne Nordheims nyeste bestilling.

NOTAM er en liten institusjon, som raskt forandrer seg for å svare på nye utfordringer, som for eksempel den kunsten som fester seg i grenselandet mellom akademia, lyd og bilde – den tverrfaglige kunsten som også griper tvers gjennom skillet mellom kunst og populærkultur.

Artikkelen er hentet fra programboken for Ultima 2003. Utover det som alt nevnes i teksten, vil NOTAM under Ultima også bidra til en tre dagers lukket workshop rundt tverrfaglige installasjoner og nye medier, i samrabeid med PNEK, BEK, TEKS, Statens Kunstakademi, Ultima og Office for Contemporary Art Norway. Hele programmet til Ultima kan du som vanlig studere på disse sidene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.