Bjarne Kvinnsland - Ultima 2003

NOTAM arrangerer innføringskurs i komposisjon og digitalt lydarbeid

Innføringskurset er en del av NOTAMs utdanningsprogam, og har som formål å gi deltagerne forståelse for arbeidsprosesser og teknikker innen komposisjon og digitalt lydarbeid. Kurset skal gi en grunninnføring i kompetanse som er nødvendig for å kunne arbeide effektivt med NOTAMs utrustning.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kurset er pedagogisk lagt opp med blanding av forelesninger og praktisk arbeid, med vekt på praktisk utførelse under veiledning. Deltakerne blir presentert lytte-eksempler som åpner opp ideer for muligheter i lydarbeid.

Sentralt i kurset er teknikker for opptak, innlasting av lyd, arbeid med lydprogramvare, og introduksjon til problemstillinger for lyd i rom og lyd i installasjoner, samt stereo- og surround mixing i lydstudio. Deltakerne har anledning til å jobbe med oppgaver hos NOTAM utenom kurstiden.

Kurset går over fire dager og omfatter arbeid med signalgangen i studio, opptak og lydredigering i ProTools, digital signalbehandling, og innføring i programvare for Mac og Linux. Siste dag skal dreie seg om estetikk og metode, og komposisjonsstrategier.

Kurset har også som mål å gi deltagerne kjennskap til prosesser fra lyd til bilde, gjennom eksempler og diskusjoner som berører filmmusikk-teori, lyd og musikk i gallerier og offentlige rom, og musikk til dans og teater.
Lærere er Bjarne Kvinnsland, Cato Langnes, Vegard Sandvold, og kurset arrangeres fra 3. – 6. januar.
Antall deltagere er 12. Pris: 3 000,-

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev