Bjarne Kvinnsland - Ultima 2003

NOTAM arrangerer innføringskurs i komposisjon og digitalt lydarbeid

Innføringskurset er en del av NOTAMs utdanningsprogam, og har som formål å gi deltagerne forståelse for arbeidsprosesser og teknikker innen komposisjon og digitalt lydarbeid. Kurset skal gi en grunninnføring i kompetanse som er nødvendig for å kunne arbeide effektivt med NOTAMs utrustning.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Kurset er pedagogisk lagt opp med blanding av forelesninger og praktisk arbeid, med vekt på praktisk utførelse under veiledning. Deltakerne blir presentert lytte-eksempler som åpner opp ideer for muligheter i lydarbeid.

Sentralt i kurset er teknikker for opptak, innlasting av lyd, arbeid med lydprogramvare, og introduksjon til problemstillinger for lyd i rom og lyd i installasjoner, samt stereo- og surround mixing i lydstudio. Deltakerne har anledning til å jobbe med oppgaver hos NOTAM utenom kurstiden.

Kurset går over fire dager og omfatter arbeid med signalgangen i studio, opptak og lydredigering i ProTools, digital signalbehandling, og innføring i programvare for Mac og Linux. Siste dag skal dreie seg om estetikk og metode, og komposisjonsstrategier.

Kurset har også som mål å gi deltagerne kjennskap til prosesser fra lyd til bilde, gjennom eksempler og diskusjoner som berører filmmusikk-teori, lyd og musikk i gallerier og offentlige rom, og musikk til dans og teater.
Lærere er Bjarne Kvinnsland, Cato Langnes, Vegard Sandvold, og kurset arrangeres fra 3. – 6. januar.
Antall deltagere er 12. Pris: 3 000,-

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev