EMS: detalj fra manøverbord2

Digitale fortellinger – utlysning

PNEK og NRK er ute etter ideer til korte verk som egner seg for publisering på internett. Det kan være tekst, lyd, bilde, interaksjon eller andre uttrykksformer som passer til nettet som medium. Har du en idé til et slikt verk, kan du sende en beskrivelse til PNEK innen 1. juni. Inntil 20 verk vil bli valgt ut for produksjon, og verkene som lages, vil bli vist på NRKs nye nettside for lydkunst som lanseres i september.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Høsten 2005 lanserer PNEK og NRK prosjektet «Digitale fortellinger». I den forbindelse søker de ideer til korte verk som egner seg for publisering på internett. Arbeidene kan bestå av tekst, lyd, bilde, interaksjon og/eller andre uttrykksformer tilpasset nettet. Målet er å realisere 20 enkeltstående verk som skal formidles via NRKs nettsider. Vi tilbyr produksjonshjelp og veiledning for ideene som skal realiseres, samt et honorar.

Ulyd på Nrk.no

Kunstverkene publiseres på NRKs websider www.nrk.no/ulyd. Det vil bli utarbeidet kontrakter som ivaretar opphavs- og bruksrettigheter for kunstnerne. Prosjektet lanseres september 2005, og vil ligge tilgjengelig på nettsidene i første omgang fram til høsten 2006.

Nettstedet www.nrk.no/ulyd vil gi en ramme for presentasjonen/publiseringen, som også innebefatter en journalistisk introduksjon av fortellingen og opphavspersonen til publikum. Nettstedet skal være gratis å bruke og ha et lett tilgjengelig brukergrensesnitt. NRK vil bekoste de datatekniske grep som vil være nødvendig for å få verkene formidlet på nettet. Ulyd-sidene er fremdeles under konstruksjon, og lanseres 1. september 2005. Da vil også første verk i prosjektet Digitale fortellinger publiseres.

Formater og servere
Om det er praktisk mulig ut fra de kunstneriske forutsetningene ønsker vi å benytte åpne (ikke-proprietære) formater i produksjonen. Samtidig skal det jobbes for at alle verk skal være enkelt tilgjengelig for brukere av både Linux, Mac og Windows.
NRK Ulyd vil fungere som «inngangsportal» for Digitale Fortellinger, mens verkene (fortellingene) i seg selv vil bli lagret på en ekstern server som skal driftes av BEK.

Om kurator og referansegruppen
Per Platou er kunstner og musiker, og startet i 1989 det alternative produksjons- og distribusjonsselskapet dBUT. Siden midt på 90-tallet har han vært aktiv bl.a. i kunstnergruppen Motherboard. Han har produsert og medvirket i en rekke aktiviteter på den hybride kunstscenen, og har kuratert og initiert utstillinger og events innenfor det elektroniske kunstfeltet. Se www.liveart.org.

Jill Walker er førsteamanuensis ved institutt for Humanistisk Informatikk ved Universitetet i Bergen. Hun har spesialkompetanse innenfor elektroniske tekstuttrykk, og burde bl.a. være godt kjent for sin mangeårige og allsidige weblogg: jilltxt.net.

Steven Cuzner bor i Stockholm, og er utdannet billed- og lydkunstner ved Konstfack i Stockholm og Kunstakademiet i Trondheim. Han fungerte som produsent og kurator ved Sveriges Radios digitale kanal for samtidskunst SRc 2002 – 2004. De siste årene har han vært virksom med radio som sted for live art og lydarbeider. www.sr.se/src.

Send inn en kort skisse som beskriver hva du vil fortelle om, hvilke virkemidler du vil bruke, og et par linjer om deg selv innen 1.juni til pp@pnek.no. Alle henvendelser vil bli besvart. For mer informasjon se www.pnek.no eller kontakt prosjektleder og kurator Per Platou på mob 93069406 / epost: pp@pnek.no.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev