Stavanger 2008, logo

Stavanger2008 søker prosjektrådgivere

Stavanger er tildelt status som Europeisk Kulturhovedstad i 2008. I den forbindelse søkes det etter prosjektrådgivere. Stillingene er engasjementer med to års varighet fra 2007 til og med 2008. Søknadsfristen er satt til 13. oktober. Les mer her.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Om stillingen:

Stavanger2008 skal nå styrke sin programavdeling med 2-3 prosjektrådgivere som på en åpen, uredd og fordomsfri måte forholder seg til, og inspirerer alt fra profesjonelle institusjoner, kunstnere og kulturarbeidere innenfor ulike kunstgrener, selvstendige produsent- og frigrupper, foreninger, engasjerte enkeltaktører, frivillige etc.

For en av stillingene er det ønskelig med spisskompetanse innen musikk, mens det for de øvrige 1-2 stillingene vil vurderes så vel spisskompetanse som bredde.

I første fase vil hovedvekten av ansvarsområder være rettet mot prosjektkoordinering og -framdrift. I neste omgang, herunder spesielt i annen halvdel av 2007 og gjennom hele 2008, vil det i tillegg være aktuelt å pålegge ansvar og oppgaver av mer arrangementsteknisk karakter.

Ønsket kompetanse og egenskaper:
Det er viktig at du klargjør din kulturfaglige bredde såvel som spisskompetanse i søknad og CV.
Du har stor arbeidskapasitet, og du erkjenner at det å utvikle en kulturhovedstad innebærer spennende, dynamiske, oppofrende og hektiske arbeidsdager.

Generelt for stillingene:
Stillingen er et engasjement som knyttes opp mot prosjektperioden, med varighet fra 01.01.2007 til 31.12.2008.

Lønn etter avtale.

Det forutsettes at aktuelle kandidater er vant til bruk av IT-baserte kontorstøttesystemer, og at engelsk beherskes tilfredsstillende.

Interessert?
Spørsmål knyttet til stillingene rettes til programsjef Thorbjørn Tønder Hansen på tlf. 5191 2639 eller til konsulent i Jobzone Stavanger, Eirik Nilsen, på tlf. 51 89 19 10/ 952 15 656.

Søkerlistene er offisiell informasjon etter offentlighetsloven. Kandidater som ønsker å reservere seg mot å stå med navn på den offentlige søkerlisten må gjøre spesifikt oppmerksom på dette.

Arbeidssted: Domkirkeplassen 3 4006 Stavanger
Søknad og CV senders til Eirik Nilsen i Jobzone Stavanger. Det ønskes kun henvendelser per e-mail. Disse sendes til eirik@jobzone.no Vedlegg/dokumentasjon etterspørres i det enkelte tilfelle. Søknadene merkes «Prosjektrådgiver Stavanger2008», søknadsfristen er satt til 13.10.2007

Stavanger er tildelt status som Europeisk Kulturhovedstad i 2008. Under mottoet Open Port inviteres publikum til små og store kulturopplevelser allerede fra 2006, med høydepunkt i 2008. Denne høsten har Stavanger2008 lansert et program med tittel Hot/Cold, hvor de vil utforske møtet mellom nord og sør. I løpet av 2007 presenteres et samlet program under paraplyen Year of the Voice, som går frem mot selve kulturhovedstadsåret, som i sin tur åpnes med en offisiell seremoni 8. desember 2007.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev