Stavanger 2008, logo

Stavanger2008 søker prosjektrådgivere

Stavanger er tildelt status som Europeisk Kulturhovedstad i 2008. I den forbindelse søkes det etter prosjektrådgivere. Stillingene er engasjementer med to års varighet fra 2007 til og med 2008. Søknadsfristen er satt til 13. oktober. Les mer her.

Kalender

Om stillingen:

Stavanger2008 skal nå styrke sin programavdeling med 2-3 prosjektrådgivere som på en åpen, uredd og fordomsfri måte forholder seg til, og inspirerer alt fra profesjonelle institusjoner, kunstnere og kulturarbeidere innenfor ulike kunstgrener, selvstendige produsent- og frigrupper, foreninger, engasjerte enkeltaktører, frivillige etc.

For en av stillingene er det ønskelig med spisskompetanse innen musikk, mens det for de øvrige 1-2 stillingene vil vurderes så vel spisskompetanse som bredde.

I første fase vil hovedvekten av ansvarsområder være rettet mot prosjektkoordinering og -framdrift. I neste omgang, herunder spesielt i annen halvdel av 2007 og gjennom hele 2008, vil det i tillegg være aktuelt å pålegge ansvar og oppgaver av mer arrangementsteknisk karakter.

Ønsket kompetanse og egenskaper:
Det er viktig at du klargjør din kulturfaglige bredde såvel som spisskompetanse i søknad og CV.
Du har stor arbeidskapasitet, og du erkjenner at det å utvikle en kulturhovedstad innebærer spennende, dynamiske, oppofrende og hektiske arbeidsdager.

Generelt for stillingene:
Stillingen er et engasjement som knyttes opp mot prosjektperioden, med varighet fra 01.01.2007 til 31.12.2008.

Lønn etter avtale.

Det forutsettes at aktuelle kandidater er vant til bruk av IT-baserte kontorstøttesystemer, og at engelsk beherskes tilfredsstillende.

Interessert?
Spørsmål knyttet til stillingene rettes til programsjef Thorbjørn Tønder Hansen på tlf. 5191 2639 eller til konsulent i Jobzone Stavanger, Eirik Nilsen, på tlf. 51 89 19 10/ 952 15 656.

Søkerlistene er offisiell informasjon etter offentlighetsloven. Kandidater som ønsker å reservere seg mot å stå med navn på den offentlige søkerlisten må gjøre spesifikt oppmerksom på dette.

Arbeidssted: Domkirkeplassen 3 4006 Stavanger
Søknad og CV senders til Eirik Nilsen i Jobzone Stavanger. Det ønskes kun henvendelser per e-mail. Disse sendes til eirik@jobzone.no Vedlegg/dokumentasjon etterspørres i det enkelte tilfelle. Søknadene merkes «Prosjektrådgiver Stavanger2008», søknadsfristen er satt til 13.10.2007

Stavanger er tildelt status som Europeisk Kulturhovedstad i 2008. Under mottoet Open Port inviteres publikum til små og store kulturopplevelser allerede fra 2006, med høydepunkt i 2008. Denne høsten har Stavanger2008 lansert et program med tittel Hot/Cold, hvor de vil utforske møtet mellom nord og sør. I løpet av 2007 presenteres et samlet program under paraplyen Year of the Voice, som går frem mot selve kulturhovedstadsåret, som i sin tur åpnes med en offisiell seremoni 8. desember 2007.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev