Smittevern i form av avstand, her på kirkekonsert under nyMusikks festival Only Connect Trondheim 2021. Mange publikummere mener kulturlivet har blitt behandla for strengt igjennom pandemien. (Foto: Thor Egil Leirtrø / nyMusikk)

Pandemien og publikum

Mange publikummere mener det har vært for strengt med stengte kulturarrangement. Første del av en stor undersøkelse av pandemiens følger er nå ute.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Hvordan påvirker koronakrisen publikumsgrunnlaget i kultursektoren?

Dette er ett av flere spørsmål som reises i delrapportens kapittel «Pandemiens påvirkning på publikum», skriver Kulturrådet og Norsk Publikumsutvikling i rapporten som kom onsdag. Der presenterer de resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført i mai 2021. Den bygger på svarene fra publikum som 41 norske institusjoner og kulturaktører har kontakt med.

Blant annet finner de at
Publikum forventer å komme tilbake: Det er grunn til optimisme når det gjelder publikums syn på å vende tilbake. 3 av 4 ville ha deltatt ved et fysisk arrangement nå, dels avhengig av avstandskrav. Mange forventer også å ta i bruk kulturtilbudet i samme grad som før – eller kanskje i enda større grad. Særlig de yngste ser for seg å delta oftere på fysiske arrangementer enn tidligere.

Tilbudet kan bli avgjørende: Hvilket tilbud publikum vender tilbake til, kan bli viktig. Et stort flertall peker på et interessant kulturtilbud som motivasjon for å delta på arrangementer igjen. En kultursektor som evner å produsere og formidle et godt, bredt og mangfoldig kulturtilbud kan altså være avgjørende for at publikumstallene tar seg opp igjen.

Tillit til arrangører og myndigheter: Publikum oppgir jevnt over å stole på arrangørenes evne til å ta vare på publikum, at andre publikummere overholder smittevernreglene – og på myndighetenes anbefalinger. Halvparten av hele utvalget, og et flertall blant de yngre, mener tiltakene overfor kulturlivet har vært for strenge og at det burde holdes åpent så lenge smitteverntiltakene overholdes.

Rapporten finnes å lese hos kulturrådet.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev