Thomas Gramstad 2006 (Foto:Per Inge Østmoen)

Norge – et kunstnerisk skatteparadis?

Elektronisk Forpost Norge (EFN) foreslår skattefritak for musikere, kunstnere, forfattere og filmskapere etter irsk modell: – Skattefritak kan ha sin egenverdi begrunnet i musikkens og kunstens åndelige, sosiale og samfunnsmessige betydning… EFN ser skattefritak for musikere, kunstnere og forfattere som et ledd i arbeidet med å finne alternative ordninger og inntekter for dem som skaper ånds- og kunstverk i den digitale tidsalder, mener Thomas Gramstad og Geir Isene i EFN.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

EFN foreslår å innføre skattefritak for musikere, kunstnere, forfattere og filmskapere i norsk lovgivning. En modell for dette finnes i Irland, der det allerede finnes en slik lov – som beskrives her.

Denne irske loven inneholder kriterier for hva som er en musiker/forfatter/kunstner (vedkommende må bl.a. være profesjonell og leve av sin virksomhet), hva som er er et fritaksberettiget ånds- eller kunstverk (må bl.a. ha verkshøyde og ikke være et reklameprodukt).

En del av den moderne utviklingen
Skattefritak kan ha sin egenverdi begrunnet i musikkens og kunstens åndelige, sosiale og samfunnsmessige betydning. For EFN er det imidlertid naturlig å se et forslag om skattefritak som en del av den moderne utviklingen i forbindelse med nye teknologier som Internett, fildeling og den enkle digitale kopieringen og distribusjonen av verk som denne utviklingen fører med seg – altså utvikling av inntektskilder som ikke forutsetter eksemplarkontroll.

Med andre ord, EFN ser skattefritak for musikere, kunstnere og forfattere som et ledd i arbeidet med å finne alternative ordninger og inntekter for dem som skaper ånds- og kunstverk i den digitale tidsalder. (EFN jobber med å samle og dokumentere slike ordninger og modeller, f.eks. her.

Utvidelse av modellen
Derfor ønsker EFN en lov om skattefritak som også omfatter filmskapere (som ikke omfattes av den irske loven), og evt. andre grupper eller typer av skapere som er i en tilsvarende posisjon i forhold til ny teknologi samtidig som de oppfyller lovens krav om kunstnerisk verdi, verkshøyde og profesjonalitet.

EFN mener også at det ikke bør være avgjørende hvilken utdanningsbakgrunn en musiker, kunstner osv. har, men at det skapende virket utgjør vedkommendes hovedinntekt og hovedvirksomhet.

EFN oppfordrer Kultur- og kirkedepartementet og musiker-, forfatter- og kunstnerorganisasjonene om å ta tak i og utrede saken og utarbeide et lovforslag om skattefritak tilpasset norsk rettstradisjon, kulturliv og teknologisk virkelighet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev