Skaperne av musikk er et av leddene i musikkens næringskjede. – Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening (Foto: Illustrasjonsbilde tatt av Kristian Dugstad / TONO)

Musikkskaperne: – Bra vi sikres

Bra at de som lager musikken, den siste gruppa som ikke har fått, også får sine krisepenger. Det sier representanter for opphaverne når stimuleringspengene til kultur-Norge ble klare – på overtid.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Mandag kom den stimulansordninga som mange i kulturbransjen har etterlyst, da den ble nedfelt i forskrift på overtid fra starttidspunktet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte en rekke sider – og særgrupper – som skal tilgodeses med midler fram til nyttår for å skape og arrangere. Tidligere i dag sa flere av opphavsorganisasjonene, altså dem som representerer de som lager musikken, at de følte seg glemt så langt, når regjeringa har delt ut milliardstøtte i koronakompensasjoner: Inntekter fra konserter spilt i 2020 utbetales ikke før i september 2021, og talspersoner frykter at neste års summer kommer til å stupe.
– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år, sa Willy Martinsen i vederlagsforvalteren TONO.

– Bra av Raja
Men etter dagens pressekonferanse i Kultur- og likestillingsdepartementet sier Willy Martinsen han glad for at ordninga skal stimulere til økt aktivitet i hele verdikjeden bak et kulturarrrangement.
– Den er også klar på at tilskuddsmottakere skal overholde økonomiske forpliktelser overfor involverte parter. Det betyr at TONO nå vil fakturere konsertarrangører som får støtte etter våre ordinære tariffer med grunnlag i arrangørenes faktiske billettinntekter samt den kompensasjon de mottar for antallet billetter de ikke kan selge med bakgrunn i smittevernhensyn. Dermed kan TONO sikre at komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene, som skaper grunnlaget for hele konsertøkonomien får sin rettmessige andel av konsertøkonomien, skriver Martinsen i en oppfølging til Ballade.no.

– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år. Det snakkes om kompetanseflukt i andre deler av musikkbransjen, og vi tenkte: Hva med medlemmene våre? Derfor gjennomførte TONO en undersøkelse, som viste at 8 og 10 av deres medlemmer var bekymret for egen økonomi.

Martinsen gjentar at landets låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere ikke har fått en krone av kompensasjonsordningen – der en del andre i tilknytning til konserter, framføringer og annet får dekket tap, men dette spiller vi inn til statsbudsjettet, sier han:
– Vi regner med at de kommer til å komme oss i møte også på dette feltet.

På sin facebookside mandag ettermiddag oppsummerte Hans Ole Rian i kunstnerorganisasjonen Creo med at «kulturministeren har på viktige områder lyttet til kulturbransjen, og forskriften til den nye stimuleringsordningen for arrangementer har på flere områder blitt mye bedre.»
Rian hilser også velkommen presiseringa fra Raja i dag om at Kulturrådet – som forvalter støttepengene – i sine tildelinger ikke skal drive kunstfaglig skjønnsbehandling.
– Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt. Dette er viktig for oss, vi har helt siden starten av denne pandemien påpekt viktigheten av at alle ledd i kulturbransjen må kompenseres for at regjeringen har valgt å stenge ned kulturlivet, mener Rian i Creo.
Stimuleringsordningen gjelder for aktivitet fra 1. oktober og ut året 2020. Les mer her.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev