Årets stimuleringsordning: fristen er ute

Ubetaling av 600 av 870 stimuleringsmillioner er vedtatt, like etter at søknadsfristen er gått ut.

Musikkskaperne: – Bra vi sikres

Bra at de som lager musikken, den siste gruppa som ikke har fått, også får sine krisepenger. Det sier representanter for opphaverne når stimuleringspengene til kultur-Norge ble klare – på overtid.