Inger Dirdal og Larry Bringsjord, FONO

Music Export Norway på by:Larm

Music Export Norway ble etablert i juni 2000, og hadde sin første store, internasjonale oppgave i forbindelse med MIDEM-messen i februar. Under by:Larm i Tromsø presentere daglig leder Inger Dirdal for første gang seg selv og organisasjonen for en samlet norsk musikkbransje. Ballade bringer her videre et redigert utdrag fra foredraget hun holdt på lørdag.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Music Export Norway (MEN) ble etablert i juni 2000 av IFPI, FONO, Gramart, NOPA og NMI. Dirdal kunne innledningsvis også fortelle at det har vært samtaler med det tidligere Musikerforbundet, som i utvidet form er blitt til Musikernes Fellesorganisasjon, om en mulig inntreden på eiersiden.

Hun skisserte deretter MENs formålsparagraf: ”MEN skal være et service og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. Selskapet skal primært konsentrere sin virksomhet om å styrke norsk musikkliv på kommersiell basis. MEN skal tilrettelegge internasjonale eksportframstøt og bistå med å tilrettelegge forholdene for eksport av norske innspillinger så som deltagelse på internasjonale messer, konferanser, presentasjoner på Internett m.m.”

I den neste delen av foredraget tok Dirdal for seg hva musikkeksport egentlig innebærer. De fleste tenker vel på eksport av ferdigproduserte CDer, som også utgjør den største delen av eksporten. Men eksportbegrepet omfatter også norske liveartister på turne, låtskrivere og produksjonsmiljøer som for eksempel Stargate, komponert musikk til både konsertfremføringer og film og TV-produksjoner, digitale spor for salg via databaser, og mye mer.

Hovedhensikten med Music Export Norway er i følge Dirdal å øke synligheten av norsk musikk, og vise hva som faktisk er tilgjengelig fra Norge. Et viktig poeng i den forbindelse er å bygge Norge som en merkevare, for slik å stimulere til økt etterspørsel av norske artister og musikkprodukter hos den internasjonale musikkbransjen. MEN skal videre gi råd til norske aktører som ønsker å arbeide med eksport, og kort sagt arbeide for å bedre rammebetingelsene for eksport av musikk fra Norge.

Som et eksempel på dette praktiske arbeidet fortalte Dirdal at MEN skal organisere de per i dag viktigste musikkmessene – Midem og Popkomm – for norsk musikkbransje. Under Midem satset man mye på en klar visuell profil, og tok også i bruk slagordet ”Norway Now”. Dirdal kunne berette at dette arbeidet bar frukter, og ble lagt merke til. Det var med andre ord ingen grunn for norske musikkbransjefolk til å stå med luen i hånden. Dirdal røpet videre at man også samarbeide med andre musikkmesser og festivaler, der norske artister skal få slippe til med showcaser og konserter.

Den neste delen av innføringen handlet om media og internett. MEN håper å kunne bli inngangsport til norsk musikkbransje for utlendinger, og ønsker også å jobbe for å få mest mulig stoff om norsk musikk i internasjonale media. Her etterlyste hun en større evne til samarbeid mellom norske TV- og radio-kanaler og musikkbransjen, som sammen bør kunne lage presentasjoner som er interessante for utlandet.

Dirdal snakket også om MENs behov for å skaffe seg spesialkunnskap om de forskjellige territoriene ute i verden. MEN er satt opp av musikkbransjen som et treårig prøveprosjekt, hvor organisasjonene bak garanterer for driften. I praksis betyr dette at alle prosjekter som MEN involverer seg i, må være selvfinansierende – enten via egne midler eller gjennom eksisterende støtteordninger. Hun kom også innom erfaringene fra et seminar under Midem i år, der Music Export Norway inviterte representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Norges Eksportråd, Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, Utenriksdepartementet og Norges Kulturråd. MEN vil i følge Dirdal arbeide videre med å bedre samarbeidet mellom myndighetene og musikkbransjen, for slik å få maksimal effekt fra de tiltak og støtteordninger som allerede eksisterer, og også arbeide for å utvide dem i fremtiden.

Dirdal definerte vellykket musikkeksport som å ha rett produkt til rett marked til rett tid, samme hvilke formater og felt man arbeider med. Hun fremholdt at økt musikkeksport kan gi en styrket bransje, både hva selvtillit og finanseringsmuligheter i forhold til nye satsinger angår. Hun fremholdt at ansvaret for å bevare, styrke og spre den historiske og den samtidige norske musikkkulturen ligger hos norske kulturmyndigheter. Hun var av den oppfatning at musikk både kunne defineres som kultur og underholdningsprodukter, og at man i et næringsperspektiv måtte se på musikkbransjen som en næring på lik linje med andre bransjer.

Dirdal så avslutningsvis for seg at Music Export Norway kan bli en plattform hvor man sammen kan kommunisere både med musikkbransjen i andre land, og med myndighetene her i Norge. Hun nevnte den forestående turen til Japan som ett eksempel på en slik dobbelvirkning. I den forbindelse er det naturligvis viktig at MEN har et godt overblikk over hva som skjer i Norge, og hvilke planer de forskjellige selskap og artister har i utlandet. Hun oppfordret derfor alle om å holde henne orientert rundt hva som skjer – MEN kan tross alt bare fremme og synliggjøre det de kjenner til.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.