Tore O. Sandvik og Anita Skorgan under seminar om Norsk Musikk Eksport, MIDEM 2001

Norsk seminar under MIDEM

I forbindelse med den pågående MIDEM-messen arrangerte Music Export Norway et seminar om musikkeksport som samlet deltakere fra Utenriksdepartementet, Nærings- og Handlesdepartementet, Norsk Eksportråd, SND og Norsk Kulturråd. I tillegg stilte representanter for de organisasjonene som står bak Music Export Norway (FONO, IFPI, NOPA, Gramart og Norsk Musikkinformasjon), samt folk fra norsk platebransje.

Kalender

Seminaret ble innledet med et innlegg fra direktøren for det franske Bureau Export de la musique francaise, Jean-Francois Michel, som ga en innføring hvordan Frankrike har organisert sin eksport av CD’er siden byrået startet i 1993. I Frankrike har man lagt seg på en modell med relativt betydelig offentlig finansiering. Byrået gir bl.a. betydelig reisestøtte til franske artister som vil markedsføre seg utenlands. Man satser i det vesentlige på det europeiske marked.

Det svenske eksemplet
Neste taler var den relativt nyansatte Christer Lundblad i Export Music Sweden. Også dette selskapet ble opprettet i 1993, men i Sverige er det plateindustrien selv som finansierer det meste av virksomheten. Det svenske eksporteventyret har nær sammenheng med MIDEM. Det begynte som et nordisk forsøk på en felles stand i 1984. Etter et par år tok det svenske musikkinformasjonssenteret ansvaret for en rent svensk stand. Dette ble en stor suksess. Svensk musikkindustri har i dag en omsetning på ca. 4 milliarder SEK. Etter noen år fant man det formålstjenlig å starte et eget eksportselskap, som i det vesentlige promoterer pop og rock. Etter noen år opplevde man at STIM (det svenske TONO-selskapet) innkasserte mer penger fra utlandet enn det man sendte ut av landet.

Lundblad la vekt på at den effekten suksessen har hatt på det generelle synet på Sverige: Fra å være «et land i mørket med høye selvmordsrater» er Sveriges image nå et lande preget av høyteknologi og en moderne livsinnstilling. Dette synet har også begynt å prege svenskene selv.

God grunnutdanning – og viktige døråpnere
Årsaken til denne eventyrlige fremgangen finner man iflg. Lundblad i flere forhold. Han fremholder faktisk den gode utbygningen av kommunale musikkskoler i Sverige som en meget viktig faktor. Han mener også at svenskene er relativt raske på nye trender og at svenske flest er god i engelsk. Man har ingen sjanse på å lykkes i dette markedet på noe annet språk enn engelsk. Og sist , men ikke minst; svensk musikk har hatt noen betydelige døråpnere i ABBA, Roxette og Europe. Dessuten har alle selskapene lagt ned et betydelig arbeid. Å holde posisjonen kan bli vanskelig, men Lundblad ser det som viktig at hele den nordiske region har fremgang innen musikkeksporten.

Likheter mellom Irland og Norge
Siste taler var Michael Kenna fra Enterprise Ireland. Irland har på mange måter en lignende posisjon til Norge m.h.t. innbyggertall og små forhold. Irland har liten offentlig støtte til sin musikkindustri, og lider under at EU setter grenser for nasjonal støtte. Spesielt for Irland er at hjemmemarkedet for CDer er ganske lite. De har forholdsvis bare en tiendedel av den omsetning av CDer som Norge har. Irland er et land for live musikk. Derfor er plateindustrien avhengig av en betydelig eksport for å overleve. Irene arrangerer stand for irske selskaper på MIDEM, men yter ingen støtte til seksapene utover det.

Under den påfølgende debatten kom det en rekke positive innspill fra representantene for det offentlige, som ga signaler om at tiden var inne for at man skal betrakte den norske musikkbransjen som en næring på linje med andre.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.