© Øvingshotellet

– Kulturen blir skjøvet ut av sentrum

Oslo bygges ut i rekordfart, og kulturen blir skjøvet ut av bykjernen til fordel for boliger og kontorer. Men vi må ha øvings- og formidlingslokaler både i sentrum og i bydelene, mener Oslo Musikkråd.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

– Det er viktig med øvings- og formidlingslokaler både i og utafor bykjernen, understreker Iver Waage, fagkonsulent i Oslo Musikkråd (OMR). I løpet av vinteren vil OMR, i samarbeid med Oslo kommune, gjennomføre en kartlegging av alle lokaler i hele Oslo som brukes og som kan brukes, samt en analyse av egnetheten til lokalene.
– Vi deler musikkutøvere i to målgrupper, som det riktignok ikke er noe entydig skille mellom: De som vokser opp og bor i Oslo, som ofte er glade amatører og som virker lokalt, og de tilreisende – ofte ambisiøse folk. Denne siste gruppa dras mot sentrum. De har ikke noe forhold til lokalmiljøene i byen, derfor er det viktig at det er gode lokaliteter også der. 
Les også: Vår oversikt over øvingslokaler i Oslo
Stor underdekning
Kartlegginga omfatter øvingslokaler for enkeltpersoner, mindre ensembler, band, orkestre, korps og kor, og framføringslokaler av alle typer som etablerte scener, samfunnshus, skoler, gamlehjem, utesteder, puber, saler i bibliotek også videre.
OMR skal finne ut hvor mange det er, hvor de er, størrelsen på lokalene og hva de er egna til. Alle lokalene vil bli vurdert etter Ny Norsk standard, NS8178.
Det er allerede gjennomført pilotprosjekter i Alna og Nordre Aker bydel, og gjennom disse har det blitt påvist at underdekninga er stor – både hva øvingslokaler og framføringslokaler angår. De veit også nå at ca 80 prosent av øvingslokalene er skoler.
Waage forteller at det faktisk er politisk vedtatt at skolen skal fungere som lokalt kulturhus. Men dette blir ofte ikke tatt med, eller blir glemt, i planlegginga – og når skolen står der ferdig, er den ikke egna.
– For at skolen skal kunne egne seg som kulturhus, må vi tidlig inn i forarbeidet for bygget. Nå har OMR, med midler fra kommunen, jobba med å få konkretisert dette overfor Utdanningsetaten. Nylig leverte vi et forslag til løsninger.
Kritisk for kulturen
Det er viktig at kommunen tenker på dette når det nå blir bygget nye skoler, understreker fagkonsulenten, for situasjonen begynner å bli kritisk. Oslo bygges ut i rekordfart, hver kvadratmeter av kjellere og gamle hus blir oppgradert til boligareal, og prisene – særlig i sentrum – har blitt skyhøye.
Det er kulturen som blir skjøvet ut.
– Utbygginga tar ikke høyde for Oslos kulturaktivitet. Alt blir feid unna. Det er ikke ondskap. Det bare skjer – blant annet fordi eierne vet at det ligger mest penger i å bygge boliger, supplerer Bjørn Boge, rådgiver for OMR, blant annet i kartlegginga og løsningsforslaga til Utdanningsetaten.
– Vi må sikre at folk også om 20 år har steder å øve og spille. Byen må ha en strategi for dette. Men først må vi ha en oversikt, det har foreløpig ingen.

Det er politisk vedtatt at skoler skal fungere som lokale kulturhus, understreker Iver Waage i Oslo musikkråd.


Solskinnshistorier
Boge mener spillestedet Blå er en solskinnshistorie. Der har de denne høsten klart å kjøpe sitt eget hus i Brenneriveien sammen med to private medeiere, og redda det fra boligbyggingsspøkelset. En drømmesituasjon, som dessverre de færreste kulturaktører får anledning til med Oslos skyhøye tomtepriser, påpeker han.
Boge synes også det er veldig bra at Dragsuget har fått så lange kontrakter som 10 år, og at Øveriet også har klart å skaffe seg solide kontrakter. Alle de tre avdelingene i dette øvingssenteret i Waldemar Thranes gate har 10+10 års kontrakter, og avdeling nr 4, som nå er på gang, har fått 20+10 års kontrakt av gårdeier.
– De fleste eiere vil ikke gå med på mer enn femårskontrakter. Noe mer enn det vil stå i veien hvis fristende byggeprosjekter skulle dukke opp.
Drop-in på Øvingshotellet
Kommunen sjøl står for bare ett øvingssted i Oslo, Øvingshotellet – som kommunen både eier og drifter. Enn så lenge … Kommunen valgte å beholde det etter at drifta ble forsøkt lagt ut på anbud i 2011, men Ballade.no får vite fra Byrådsavdeling for kultur og næring at det i budsjettet for 2013 står at ”en fortsatt skal vurdere konkurranseutsetting om mulig”.
Til forskjell fra Dragsuget, Øveriet og flere av de andre øvingsvirksomhetene, baserer Øvingshotellet seg utelukkende på drop-inutleie, og alle bandromma er utstyrt med backline. Det er mulig å reservere faste tider over lengre tid, men en betaler samme timepris som ved drop-in.
Det er en god blanding av amatører og profesjonelle som bruker Øvingshotellet. I antall er det flest enkeltpersoner som øver instrumenter eller sang, men i tidsbruk er det nok band som ligger i teten, forteller daglig leder Lars Martin Torp.
Han kan også fortelle at dekningsgraden nå er på 33 prosent.
– Vi er godt besøkt. Jeg er ikke så glad i begrepet ”dekningsgrad” – og liker ikke å bruke det som målestokk fordi det gir et feil bilde av bruken. De fleste bruker stedet på kveldstid – da er det nesten fullt her. Det er færre på dagen, men såpass mange at vi mener det er riktig å holde åpent.
Utover det kommunalt drevne Øvingshotellet både øves og spilles det i kommunale hus utover i bydelene, for eksempel i en del fritidsklubber. Men det foregår ikke noe systematisk utleie, og det finnes ingen oversikt over dette.
Vi får håpe Oslo musikkråd klarer å gripe det hele.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev