Kulutrminister Linda C. Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Kulturdepartementet finansierer ny eksportpris for norsk musikk

Gir 100 000 til stipendet «Det var her det begynte», som er initiert av Music Norway og Spellemann.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Kulturdepartementet finansierer stipendet til den nyoppretta Eksportprisen for norsk musikk. Prisen er initiert av Music Norway og Spellemann og skal heidre musikarar som fremjar norsk musikkeksport.
Stipendet heiter «Det var her det begynte» og går til ein kandidat som i løpet av 2015 har bidratt til å synliggjere norsk musikk internasjonalt. Ideen er at prismottakaren skal gi pengane vidare til ei viktig kjelde eller eit miljø som har bidratt til at prisvinnaren byrja med musikk og motiverte til vidare musikalsk utvikling.
Prisen består av spellemannstrofeet, det offisielle diplomet og eit stipend på 100 000 kroner frå Kulturdepartementet.
Ein jury på fem fagpersonar skal velje prismottakaren ut frå kriterium som bidrag til noregs-profilering, godt entreprenørskap, kunnskapsdeling og kompetanseoverføring. Juryen vil òg sjå på relevante salstal (fysisk platesal, strømming, nedlastingstenester, radiospeling m.v.). Prisvinnaren vert annonsert i mai, og prisen skal delast ut i byrjinga av juni under Music Norways årlege sommarfest.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev