Kvelertak, Sandnes 2010 (Foto: JarleR / Flickr.com)

Kraftig vekst i konsertmarkedet

TONOs konsertinntekter har økt med 253% siden by:Larm startet – men snittinntekten per TONO-medlem har sunket med nesten 40% i samme periode.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Da by:Larm startet i 1998 var TONOs vederlagsinntekter fra konsertvirksomhet 12 millioner kroner. I 2010 var tilsvarende tall vokst til 42,5 millioner.
— Det er en økning på 253 prosent, noe som langt overgår den totale prosentvise veksten i våre inntekter, bekrefter kommunikasjonssjef Jan Richard Kjelstrup i TONO, rettighetsforvalternes organisasjon.
Han forteller at den samlede inntektsveksten i TONO i samme periode var på 133 prosent, fra 167 millioner kroner i 1998 til 389 millioner kroner i 2010. Bekreftede tall for 2011 foreligger foreløpig ikke.
Se også: [link id=67460 title=»Norskandelen av platesalg fra 19% til 62% i by:Larms levetid«]
Økt tillit gir økt salg
Til sammenlikning økte konsumprisindeksen i samme periode med 28,8 prosent, noe som viser at norsk musikk ikke bare har vokst nominelt, men i aller høyeste grad også reelt siden 1998.
— Mye handler om en profesjonalisering av bransjen. Det gamle uttrykket «bra for å være norsk» har forsvunnet fra det vanlige vokabularet, og den økte tilliten til norsk musikk kan ganske sikkert forklare hvorfor norsk musikk har økt sin markedsandel så kraftig det siste tiåret, kommenterer Kjelstrup.
Snittintekten ned
I samme periode har snittintekten per TONO-medlem gått ned med 20%, eller 39%, hvis man regner det om til dagens kroneverdi.
Det finnes flere mulige forklaringer på dette.
Siden 1998 har antall TONO-medlemmer økt med hele 160%. Det er altså flere i dag som skriver musikk og tjener penger på det, Men, sier Kjelstrup, det er også mange flere i dag som tjener under 10 000 kroner i året på musikken sin, noe som er med på å trekke snittinntekten ned.
Følg Ballade på Facebook
Kringkasting størst
Fortsatt er radio/tv den største inntektskilden for norske rettighetshavere.
I 2010 var TONOs inntekter fra denne sektoren på 229,5 millioner kroner, dvs. snaue 60 prosent av totalen. Det er likevel utviklingen innenfor konsert/festival-sektoren som peker seg spesielt ut de siste årene. (Med unntak av strømming/nedlasting, som knapt eksisterte i 1998)
— Økningen på 253 prosent er formidabel. Mest nærliggende forklaring til denne veksten er nok at vi har hatt en stor oppblomstring av spillesteder, ikke bare i Oslo, men også i resten av landet. I tillegg har det vært en voldsom vekst i antall festivaler rundt om i landet. Sammen med økte billettpriser tror jeg dette er hovedgrunnen til den positive utvikling vi ser i livemarkedet, sier Kjelstrup.
Les også: [link id=67315 title=»Året det var så bratt«]
Ønsker unike opplevelser
En tredje årsak til konsertmarkedets kraftige vekst, kan selvsagt også være den kraftige nedgangen i fysisk salg, som ifølge Ifpi var på 25 prosent bare fra 2010 til 2011.
— Når all musikk blir tilgjengelig overalt gjennom strømmingstjenester, så kan interessen av å oppleve noe unikt bli viktigere enn før. Og i dette bildet kan en konsertopplevelse passe inn, tror Kjelstrup.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev