Fortsatt vekst i vederlagsinntekter

Forvaltningsorganisasjoner samlet inn 9,2 milliarder euro, viser CISACs «Global collections report 2017»

Kalender

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

CISAC er paraplyorganisasjonen til kunstneres forvaltningsselskaper. TONO har vært medlem av siden 1929. I CISAC «Global Collections Report 2017» er de økonomiske resultatene til medlemsorganisasjoner i 123 territorier nå sammenstilt og analysert.

Rapporten viser at de globale vederlagsinntektene økte med 6 prosent til 9,2 milliarder euro som vil si rundt 88 milliarder norske kroner. De globale vederlagsinntektene har ifølge pressemelding fra TONO dermed økt tre år på rad, og er nå 18 prosent høyere enn i 2012. Innenfor musikkområdet isolert øker vederlagsinntektene med 7 prosent til 8 milliarder euro, eller 76 milliarder kroner.

Inntektene fra digital bruk av musikk har nesten tredoblet seg siden 2012, og hadde en vekst på 51,4 prosent i 2016. Samlet sett endte de digitale vederlagsinntektene på nesten én milliard euro, som vil si rundt 9,5 milliarder kroner. De digitale inntektene samlet sett er likevel langt lavere enn en rekke andre inntektsområder. Globalt står inntektene fra de digitale tjenestene for en fjerdedel av inntektene fra kringkasting, og utgjør kun 10 prosent av de totale vederlagsinntektene.

USA er det største markedet i verden med 1,76 milliarder euro (omtrent 16,8 milliarder kroner) i vederlagsinntekter, med en økning i det digitale markedet på 80 prosent fra året før, særlig drevet av vekst i inntekter fra strømming,

Vederlagene fra konsert og bakgrunnsmusikk øker også, og gjenspeiler at livemarkedene stort sett går godt. I Europa har vederlagene fra disse områdene blitt større enn kringkastingsinntektene for første gang. Globalt kommer fortsatt de største inntektene fra radio og TV, selv om resultatene viste en liten nedgang i 2016.

Store utfordringer
På tross av en sterkt økende strømmeøkonomi bekrefter rapporten at forvaltningsselskapene har uutnyttet inntektspotensiale på både det digitale og flere områder. I det potensielt enorme kinesiske markedet er vederlagsinntektene i 2016 på kun 23 millioner euro (ca 219 millioner kroner). Her betaler også kun 105 av mer enn 2000 radio- og TV-kanaler vederlag. I Afrika viser en undersøkelse blant CISAC-selskaper i 22 land at ikke mer enn 42 prosent av radiostasjonene er lisensiert, og betaler vederlag.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev