Fortsatt vekst i vederlagsinntekter

Forvaltningsorganisasjoner samlet inn 9,2 milliarder euro, viser CISACs «Global collections report 2017»