Penger_utsnitt

FFUK er fornøyde – nytt regelverk fra nyttår

Fond for utøvende kunstneres inntektsgrunnlag øker betraktelig neste år. Fra nyttår skal blant annet kafeer, restauranter og diskotek avgiftsbelegges. Fondet vil ikke forskuttere inntektene for 2007, men kan love «mye mer til mange flere».

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I Statsråd fredag 10. november ble det vedtatt:

”Delvis ikraftsetting av lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) og lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv., slik at bestemmelsene i loven pkt. II for så vidt gjelder § 3 om avgiftsplikt for annen offentlig framføring av lydopptak og film enn i kringkasting, settes i kraft 1. januar 2007.”

Dette betyr at Fond for utøvende kunstneres inntektsgrunnlag fra og med 1. januar 2007 vil øke betraktelig, fra da vil FFUK nemlig få inntekter fra andre enn kringkastere.

Til nå har kringkastere betalt avgift til fondet for bruk av musikkopptak som ikke har vern etter åndsverkloven. Fra nyttår skal også restauranter, kafeer, diskotek, kundelokaler og andre som bruker musikkopptak offentlig betale for dette.

Fondet vil i 2006 behandle totalt 2941 søknader, med en samlet søknadssum på kr 111.246.628,- Til disposisjon i år har fondet satt av totalt kr 21.582.000,-

Fondet vil ikke forskuttere inntektene for 2007, men kan love ”mye mer til mange flere”.

Fondets nyoppnevnte styre vil ha sitt første styremøte den 5. desember. Det vil her bli bestemt møtedatoer for våren 2007. Disse og søknadsfrister vil dere finne på fondets hjemmeside ffuk.no 6. desember.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev