Illustrasjonsfoto (Foto: Shutterstock)

Etablerer mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere

Platearbeiderforeningen og GramArt sammen om mentorordning som skal styrke produsentrollen og likestillingen i produksjonsdelen av musikkbransjen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

– Hensikten med mentorordningen er å styrke produsentleddet, og å gi talenter mulighet til å utvikle seg som produsenter. Vi håper dette kan bidra til å styrke musikknæringen både regionalt og nasjonalt, sier leder i Platearbeiderforeningen, Mike Hartung, i en pressemelding.

Mike Hartung, leder av Platearbeiderforeningen (Foto: Morgan Nicolaysen)

– Vi ønsker med mentorordningen å bidra til å styrke likestillingen i denne delen av musikkbransjen. Vi ser at menn er i kraftig flertall i produsentleddet. Derfor har vi satt som mål at 50 % av lærlingene og en tredjedel av mentorene skal være kvinner. Slik håper vi å på sikt få til en bedret kjønnsbalanse i denne delen av musikkbransjen, sier daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

Sterke navn
Seks av Norges ledende produsenter vil bidra med sin kompetanse om musikkproduksjon i ordningen. Kåre Vestrheim, Ole Torjus Hofvind, Hanne Hukkelberg, Sandra Kolstad, Håkon Ingvardsen og Eivind Helgerud er med som mentorer og vil dele sin kompetanse med utvalgte lærlinger. Mentorene og lærlingene vil jobbe tett sammen én til én, der lærlingene vil få innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på, forteller prosjekteierne i meldingen.

– Vi er svært glade for å ha med disse produsentene med på laget. De er blant Norges fremste produsenter, og har erfaring og kunnskap som lærlingene i prosjektet vil kunne lære mye av, sier Mike Hartung i Platearbeiderforeningen.

– Ved å koble en mentor fra et godt etablert musikkmiljø med en lærling som har behov for erfaring og kunnskap, vil vi kunne møte mange av dagens utfordringer knyttet til geografisk spredning, likestilling og ikke minst kompetanseheving. En mentorordning vil kunne gi nødvendig erfaring og kontaktnett for videre karriere, fortsetter Mike Hartung fra Platearbeiderforeningen.

Marius Øvrebø Engemoen, daglig leder i Artistorganisasjonen Gramart (Foto: Eva Rose)

NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere – er også med og støtter prosjektet økonomisk.
– Vi er glad for å kunne samarbeide med Platearbeideforeningen og NOPA om et så viktig prosjekt. At vi i felleskap går sammen for å løse sentrale utfordringer knyttet til kompetanseheving og likestilling i musikkbransjen er i seg selv verdifullt, sier Marius Øvrebø-Engemoen i GramArt.

De som ønsker å delta som lærlinger i prosjektet må søke om deltakelse via dette søknadsskjemaet på Gramarts hjemmesider. Søknadsfrist er 24. november, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.


Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev