Bevegelser i riktig retning. Men vi må se hverandre i øya.

Fem år etter MeToo og årevis med likestillingsarbeid i musikkfeltet er det aksept for å være feminist i musikk-Norge. Men det er fortsatt mange rom der kvinner og ikke-binære opplever manglende faglig anerkjennelse. Og det må vi se.

Etablerer mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere

Platearbeiderforeningen og GramArt sammen om mentorordning som skal styrke produsentrollen og likestillingen i produksjonsdelen av musikkbransjen.

Hvordan utøver man produsentrollen og hvordan forstås den i dag?

Det er spørsmålet som stilles under Musikkforum på Kulturhuset i November.