Etablerer mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere

Platearbeiderforeningen og GramArt sammen om mentorordning som skal styrke produsentrollen og likestillingen i produksjonsdelen av musikkbransjen.