Myhrvold

En stund til det blir fred og ro i GRAMO?

Et flertall i GRAMOs styre avskjediget direktør Tom Hovde sist uke. Parallelt med dette har et flertall av rettighetshaverorganisasjonene i GRAMO krevd ekstraordinær generalforsamling med bakgrunn i at Øyvind Myhrvold og Casino Steel etter det nye GramArt-styrets syn ikke lenger representerer interessene til GramArt i GRAMO.

Kalender

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

EYOLF DALE TRIO

17/04/2024 Kl. 20:00

Vestland

Styreleder i GRAMO og forbundsleder i Norsk Musikerforbund, Tore Nordvik, sier til Ballade at styret i denne situasjonen i stedet for å avskjedige GRAMO-direktøren burde se på seg selv som et forretningsministerium og avvente eventuell tunge avgjørelser til etter en ny generalforsamling.

Rune Hagberg, som er styreleder i IFPI og varamedlem i GRAMOs styre, ser ikke at behovet for ny generalforsamling og avskjedigelsen av Hovde har noe med hverandre å gjøre.

Påstander om tillitsbrudd
For en uke siden meldte Dagens Næringsliv at direktøren i vederlagsbyrået GRAMO, Tom Hovde, var avskjediget og måtte gå på dagen. I følge Tore Nordvik, styreleder i GRAMO, er bakgrunnen for avskjedigelsen at et flertall i styret mente Hovde hadde gjort seg skyld i tillitsbrudd:

Avskjedigelsen var en 4 mot 2-avgjørelse med bakgrunn i en allmenn begrunnelse fra styreflertallet om tillitsbrudd, eksemplifisert gjennom tre konkrete saker, forteller Nordvik til Ballade. Nordvik utgjorde sammen med Jan Paulsen, daglig leder i FONO, mindretallet i denne saken. Sæmund Fiskvik og Kristian Aartun, begge IFPI, samt Øyvind Myhrvold og Casino Steel, tidligere GramArt-tilknyttede representanter som nå ikke lenger har GramArt-styrets tillit, ønsket GRAMO-direktøren fjernet.

Krav om ny generalforsamling
Nordvik fremholder at han ikke kan kommentere detaljer, men på vårt spørsmål om avskjeden har med Hovdes uttalelser i media å gjøre, svarer Nordvik at dette ikke har vært noe stort problem for ham. Han sier videre at dette i realiteten dreier seg om hva et styre faktisk kan gjøre på et tidspunkt der et flertall av medlemmenes rettighetshaverorganisasjoner har krevd ekstraordinær generalforsamling. Etter regimeskiftet i GramArt i juni reflekteres ikke lenger GramArts interesser i GRAMOs styre. På denne bakgrunn har FONO, Norsk Kantor- og Organistforbund, Norsk Musikerforbund, Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening og Norsk Skuespillerforbund, som alle er rettighetshaverorganisasjoner i GRAMO, støttet det nye GramArt-styrets krav om ekstraordinær generalforsamling i GRAMO. Den nye styrelederen i GramArt, Philip A. Kruse, kommenterer dette slik overfor Ballade: – Casino Steel og Øyvind Myhrvold kom inn i GRAMOs styre med GramArts stemmer, men de fører ikke GramArts politikk.

Han legger til at nåværende styre i GramArt ikke støtter avskjeden av Tom Hovde.

Kan ikke leve med Steel og Myhrvold i styret
Før spørsmålet om ekstraordinær generalforsamling er sluttbehandlet, bør styret være forsiktige med tunge avgjørelser – som avskjedigelse av direktøren. I denne situasjonen bør styret se på seg selv som et forretningsministerium, fremholder Tore Nordvik. Men her har han altså flertallet i styret mot seg.

Til spørsmålet om det er behov for ny generalforsamling i GRAMO, sier Nordvik: Man kan ikke leve med at Øyvind Myhrvold og Casino Steel sitter i GRAMOs styre etter at de er ute av GramArt.
Larry Bringsjord, styreleder i FONO, bekrefter overfor Ballade at foreningen har støttet kravet om ny generalforsamling i GRAMO: – Det må bli orden, skikk og ro i GRAMO. Det skylder vi GRAMOs medlemmer og hele bransjen. All sunn fornuft tilsier dette. Vi kan ikke leve med situasjonen slik den nå er, og vi trenger en avklaring.

IFPI på gli
Til nå er det IFPI, sammen med Steel og Myhrvold, som har blokkert for vedtak om ny GRAMO-generalforsamling. Rune Hagberg, som er norsk Sony-direktør og styreleder i IFPI, sitter også som vararepresentant til GRAMOs styre. Han sier til Ballade at avskjedigelsen av direktøren og kravet om ny generalforsamling er to forskjellige saker som må holdes fra hverandre. Til spørsmålet om ny generalforsamling sier Hagberg at terrenget og kartet ikke lenger stemmer overens etter at GramArt fikk nytt styre:

Det ligger i kortene at det bør komme en ny generalforsamling, det er vel de fleste enige om, fremholder Hagberg.

Men tingene må tas i riktig rekkefølge. Sist styremøte i GRAMO nedsatte et hurtigarbeidende utvalg for å se på formalitetene knyttet til dette. IFPI er ikke motstander av ny generalforsamling, men vi må avvente dette utvalget sitt arbeid, fastslår Hagberg, og legger til om Tom Hovdes avskjed: – I en organisasjon som GRAMO, hvor det kan være forskjellige oppfatninger om saker, kreves 110 prosent nøytralitet fra den daglige lederen. Er han ikke nøytral, og kan han ikke forholde seg til styrevedtak, kan han ikke være daglig leder. Tom Hovde har ikke vært nøytral og hadde derfor ikke lenger styrets tillit. Det foreligger også enstemmig styrevedtak i GRAMO som fastslår hvordan daglig leder har agert.

Sliter på hele bransjen
Til vårt spørsmål om ikke avskjeden burde ha avventet en avklaring av spørsmålet om ny generalforsamling, fremholder Hagberg at timingen ikke kan være vesentlig i en slik sak når hovedgrunnen er at direktøren ikke har vært nøytral i forhold til ulike oppfatninger i styret.

Denne situasjonen som nå er i GRAMO sliter på hele bransjen. Dette er lite produktivt, og jeg ser virkelig frem til å få orden og at vi kan snakke sammen i mer rolige former, avslutter Hagberg med et hjertesukk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.