PopBunkerDora2

Dobbel pris for Trøndelagsalternativet?

Hvis politikerne vil legge det nasjonale pop/rock senteret med tilhørende arkiv til Trøndelag, må de betale – dyrt. I Trøndelagsalternativets siste høringsuttalelse, settes prislappen til hele 72 millioner kroner. Denne summen er ment å dekke etableringen, og drift det første året. Et fullstendig Osloalternativ kan se ut til å lande på under halve prisen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I Trøndelagsalternativets siste høringsuttalelse, er de nødvendige investeringene spesifisert slik:

Etablering:

* Trondheim: kr. 32 000 000
* Namsos: kr. 18 000 000

Drift:

* Trondheim: kr. 20 330 000
* Namsos: kr. 2 000 000

I henhold til Adresseavisa regner Trøndelagsalternativet med å skape hele 24,5 arbeidsplasser fordelt på Trondheim og Namsos. Om alt går etter planen, skal Rock City Namsos ferdigstilles i 2007, mens PopBunker DORA først vil åpnes i 2010.

Et utlegg på 72 millioner vil fordre et gedigent statlig løft, men Tore Engstrøm, rådgiver i Trondheim kommune, er tilsynelatende optimistisk.

— Føringene fra staten har alt å si. Et slikt senter er en nasjonal oppgave og man må regne staten som en tung bidragsyter, men regionale egenandeler kommer nok i tillegg. Når det er sagt så er faktisk både Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Ringve museum 100 prosent statlig, sier Engstrøm til Adresseavisen i dag.

En langt billigere løsning ligger i Svein Bjørges Oslo-alternativ – her opererer man med et etableringsbudsjett på 15 970 000. Driftsutgiftene i første år er satt til 10 158 900.

I og med at Trøndelagsalternativet også omfatter den svært viktige arkivdelen, kan det være interessant å trekke Institutt For Norsk Populærmusikk (INP) sine arkivtall inn i regnestykket.

INP håper å få drive et nasjonalt pop- og rockarkiv, lokalisert i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det var nettopp denne selvstendige drevne løsningen som fikk de varmeste anbefalingene fra utredningsorganet ABM Utvilking. Et musikkarkiv på Solli Plass vil dermed kunne komplimentere Grünerløkkas museum/opplevelsessenter.

INP har så langt satt etableringskostnadene for et selvstendig drevet populærmusikkrakiv til 3 500 000. Driftskostnadene er satt til 5 000 000 per år.

Slår man sammen prislappene fra Grünerløkka-satsingen og INP, kommer den totale prislappen for et fullstendig Osloalternativ på kr. 34 628 900 – altså godt under halvparten av Trøndelagsalternativet.

Lokaliseringen av et nasjonalt ABM-senter for populærmusikk vil trolig avgjøres av Stortinget i løpet av 2006.

Alle innnstillingene til Kultur- og Kirkedepartementet i rockmuseumssaken kan nå leses på denne siden fra Odin. Du finner også mer stoff om saken i dagens nettutgaver av Adresseavisen og Dagsavisen.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev