Øystein Djupedal, SV (Foto:Stig Weston)

Giske forsøker nytt Trøndelagskupp – SV sier nei

Under SVs landsstyremøte i helgen prøvde Trond Giske nok en gang å kuppe det nasjonale museet og opplevelsessenteret for populærmusikk til Trøndelag – uten hell. SV-politiker Øystein Djupedal har tidligere sagt at det ville være ”useriøst og dumt” av Giske å fremme et hasteforsalg, men gikk allikevel inn for en hastevotering under helgens SV-landsstyremøte. Djupedal synes ikke det er verken udemokratisk eller hovmodig å ignorere musikkorganisasjonenes uttalelser i arkiv- og museumsspørsmålet, ved å avgjøre saken før disse i det hele tatt kommer inn: – Politikk handler om å ta avgjørelser, og jeg tror musikkorganisasjonene er hørt nok til at vi vet hva de mener, sier Djupedal til Ballade. Forsalget om en ny hastevotering kommer trolig likevel til å bli fremmet i Stortinget i dag.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Trøndelagsalternativet var nær ved å få ABM-senteret til Trøndelag ved en hastevotering for vel et år siden, men dette glapp etter at SVs Magnar Bergo fremmet forsalg om å utrede saken i stortinget før det ble tatt en avgjørelse. Dette ble enstemmig vedtatt i Stortinget, etter at SV med Bergo i spissen sørget for at en direkte lokalisering til Trøndelag ikke ble vedtatt. Etter dette har SV vært under stadig press, både fra sin egen Trøndelagsbenk, men også fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag og AP-representant Trond Giske.

Musikklivet ville bli hørt

Resultatet ble at Stortinget ba om å få saken utredet i Kulturdepartementet, og gi alle initiativer og berørte organisasjoner mulighet til å uttale seg. ABM utvikling skrev først en utredning. Fristen for høringsuttalelsene til denne, som i skrivende stund utarbeides av landets mange musikk-og bransjeorganisasjoner, ble satt til 20 juni. Etter planen et enstemmig Storting vedtok, skulle regjeringen deretter avgi et forslag til Stortinget, som i sin tur ville vedtatt en prosedyre, og sendt saken videre til en av stortingets komiteer for videre bearbeiding. Deretter ville man fått en ny runde med åpne høringer på Stortinget, der interesserte kunne fått uttale seg. Av komiteens prosedyre og høringsuttalelsene, ville det fremarbeides et nytt forslag, som Stortinget kunne gjøre en endelig votering på. Men det er ikke alle som mener at denne prosessen er nødvendig.

Nytt kuppforsøk

For på SVs landsstyremøte i helgen prøvde nok en gang SVs Trøndelagsbenk på å lobbyere inn nødvendige SV-stemmer for å få flertall i for å legge ABM-senteret til Trøndelag. Hensikten var å få flertall for Trøndelagsalternativet i en hastevotering, som Trond Giske varslet at han ville komme med en innstilling til i Stortinget. Denne ville i så fall finne sted bare 12 dager før høringsuttalelsene fra musikklivet kommer inn.

Til tross for delte meninger i SV-leiren, stemte SVs sentralstyre allikevel mot å gi Giske støtte til en hastebehandling av saken. Et «ja» ville altså sørget for en avgjørelse allerede 8. juni.

Forsalget til en slik hastevotering kommer trolig allikevel til å bli fremmet i Stortinget i dag, men uten SVs støtte er det ikke sannsynlig at det blir vedtatt. Alle regjeringspartiene har signalisert klart at de ønsker å la prosessen gå sin planlagte gang, og med kun FrP på sin side, er AP og Giske i mindretall.

Uklart fra Djupedal

29. mai sa SVs Øystein Djupedal til Adresseavisen: ”Trond Giske må for all del ikke finne på å fremme saken nå…det vil være useriøst og dumt å fremme saken nå før regjeringene og partiene har behandlet den”.

Men da Giske allikevel forsøkte å vinne SVs landsstyremøtet over på sin side – lot han til å forandre mening. Etter Giskes nederlag på SV-møtet, sa Djupedal til NRK Trøndelag:

”Jeg skulle gjerne sett at det ble gjort et vedtak nå, men fikk ikke landsstyret med meg.”

Ballade tok kontakt med Øystein Djupedal, for å få en forklaring på sammenhengen mellom de to uttalelsene.

Hvor viktige er demokratiske prosesser?

Finnes det to Djupedaler, en «Stortings- Djupedal» og en «Trøndelags-Djupedal», siden den ene er interessert i at Stortinget og musikkorganisasjonene skal bli hørt, mens den andre tydeligvis veier realpolitikk tyngre enn stortingsvedtatte demokratiske prosesser?, var Ballades første spørsmål til stortingsrepresentanten.

Til svar på dette avviser Djupedal at han har forandret mening, og forklarer at det hele handler om taktikk:

— Det er ingen hemmelighet at jeg hele tiden har gått inn for Trøndelag. Grunnen til at jeg advarte Trond Giske mot å fremme forslag om hastevotering, var at vi ikke ville få flertall i Stortinget. Men når han allikevel fremmet forslaget, mener jeg personlig at SV burde tatt en beslutning i Trøndelags favør, forklarer Djupedal.

– Vi vet hva musikkorganisasjonene mener

Men hva med den fristen som har blitt satt til 20. juni, og alle musikkorganisasjonene som i skrivende stund forfatter sine høringsuttalelser i saken? Fortjener de ikke å bli hørt i en sak som i aller høyeste grad berører dem, slik Stortinget besluttet med SVs stemmer i fjor?

— Det er riktig at det var SVs stemmer som gjorde at vi nå har fått en grundigere behandling av saken. Men nå tror jeg alle organisasjonene er hørt nok til at vet hva de mener. Jeg er ganske sikker på hva de mener om saken, selv om man jo ikke helt kan vite det…

— Politikk handler om å ta avgjørelser

Men er det ikke litt vel hovmodig å først sette en frist, for så å ignorere de man har bedt om uttalelser fra – før de har kommet til orde?

— Nei jeg synes ikke det. Politikk handler om å ta avgjørelser, og etter som saken nå har gått så lenge, har det har hele tiden kommet inn flere som mener noe. Jeg er av dem som ønsker en avgjørelse, vi har all den informasjonen vi trenger allerede.

Viktigst å vinne?

Det er altså viktigere å få en beslutning i sin egen favør enn å følge de demokratiske prosessene som stortinget har vedtatt?

— I tillegg til å være stortingspolitiker, er jeg også regionspolitiker, så Trøndelags beste er selvfølgelig viktig for meg. Det er viktig å huske at å ta beslutninger, er det politikk handler om. Men nå har altså landsstyret valgt å ikke støtte Giskes forslag om en hastevotering, så SV kommer til å stemme for at saken går sin gang. Høringsuttalelsene vil derfor bli hørt.

Tror ikke på overraskelser

Hvilke signaler føler du at denne typen intervensjonspolitikk sender i forhold til demokratiske prosesser?

— Det spørsmålet tror jeg heller du skal stille til Trond Giske, men politikk dreier seg altså ofte om å ta beslutninger. Noen vil like dem, andre vil være misfornøyde, alt etter som hva som blir besluttet. Kulturlivet har hatt svært lang tid til å si hva de mener om saken, så jeg tror ikke det blir noen overraskelser, sier Djupedal.

Sikker på seier

SV-politikeren er sikker på at Trøndelagsalternativet vil klare å hale seieren i land.

— Dette skal vi klare, selv om vi må vente på enda lenger på en avgjørelse. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få flertall for at Trøndelag er det beste alternativet, avslutter Øystein Djupedal.

Ballade kontaktet Trond Giske før denne saken ble ble publisert, men Stortingsrepresentanten takket nei til å la seg intervjue.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev