Norsk pop- og rockmuseum (plantegning)

Fortsatt høy temperatur i rockmuseumssaken

For en tid tilbake braket SV-leder Kristin Halvorsen og Oslos byrådsleder Erling Lae sammen i rockmuseumsdebatten. Bakgrunnen var at Halvorsen hadde lovet sin personlige støtte til Trøndelagsalternativet, selv om hun sitter som representant for Oslo. – Det er vanlig at politikere fronter sin egen region når det kommer opp saker på stortinget. Langt sjeldnere ser man at de går mot sitt eget valgdistrikt, slik Kristin Halvorsen nå gjør for egen regning, sier Ellen Horn til Ballade.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Under SVs landsmøte i Kristiansand i april hadde Kristin Halvorsen et møte med varaordfører i Trondheim, Knut Fagerbakke, og ordfører i Namsos, Kåre Aalberg. Her gjentok Kristin Halvorsen sin personlige støtte til det såkalte Trøndelagsalternativet, til tross for at hun selv er bosatt på Grünerløkka, og representerer hovedstaden på Stortinget.

Dette fikk byrådsleder Erling Lae til å se rødt, og mene at Halvorsen både vendte ryggen til sin egen valgkrets og rådene til musikkbransjen.

— Jeg ble rett og slett paff da jeg oppdaget at Kristin Halvorsen har lovet støtte til å legge det nasjonale pop- og rockmuseet til Trøndelag. Jeg tar det som en selvfølge at Oslo-politikere på Stortinget hører på sine egne velgere, og ikke minst bransjen som har sagt tydelig fra hva de vil i denne saken, uttalte Lae til Aftenposten.

Oslo kom sent på banen

Grünerløkka-alternativet fikk skussmål som ”det faglig beste” av ABM-utvikling, da de skulle veie mellom alternativene til bl.a. Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Når ABM-utvikling likevel endte opp med å anbefale at Kultur- og Kirkedepartementet tok nærmere kontakt med Trondheim, lå begrunnelsen dels i nærheten til det eksisterende museumsmiljøet på Ringve – og dels i den store politiske støtten Trøndelagsalternativet alt hadde klart å samle, med Trond Giske som en av de viktigste pådriverne.

— Det virker jo litt halvhjertet fra Oslos side når en partileder fra Oslo slåss for Trøndelag. I denne saken er det viktig at vi står samlet. Det er synd at Oslobenken er den eneste benken på Stortinget hvor det ikke er legitimt å kjempe for kampsakene til sine egne velgere, uttalte Lae til Aftenposten.

— I dette tilfellet har bransjen vært klar i sin tale, de ønsker Oslo. Jeg anbefaler Kristin Halvorsen å ta en prat med noen i rockemiljøet som ligger i hennes eget nabolag på Grünerløkka, så kanskje hun skifter mening, meldte Høyre-politikeren.

Halvorsen: – SV forhindret en forhastet beslutning

Men SV var også partiet som forhindret en rask avgjørelse til fordel for Trøndelag, da saken var oppe til votering i Stortinget sist – noe Halvorsen ikke unnlot å minne Lae på da hun svarte byrådslederen i Aftenposten.

— Faktisk kan byrådet takke SV for at de fortsatt har et pop- og rockemuseum å slåss for. Da denne saken var oppe i Stortinget i fjor ønsket Ap, Sp. og Fr.p. å legge museet til Trøndelag med en gang, men SV sørget for at saken ble utsatt. Alt dette skjedde mens Erling Lae sov i timen, uttalte Kristin Halvorsen til Aftenposten.

SV-lederen understreket videre at støtten til Trøndelagsalternativet bare var hennes personlige mening, og at hun ville innrette seg etter den avgjørelsen som landstyret stemmer for på deres møte i mai.

– Den gangen eksisterte det ikke noe reelt Oslo-alternativ, og ikke noe engasjement fra Oslo kommune. Det er mulig at mitt standpunkt ville vært annerledes hvis jeg hadde fått fremlagt begge alternativene på likt, men som rikspolitiker kan jeg ikke snu kappen etter vinden hver gang noe nytt dukker opp, sa Halvorsen, som fattet sitt synspunkt alt for to år siden.

SV avgjør i mai

— Det er vanskelig å si hva landsstyret vil ende på, for det er også mange i partiet som aktivt jobber for Oslo-alternativet, sa Halvorsen. – Jeg tror dette er en sak hvor de gode argumentene vinner frem, og ikke partilederens uttalte mening. Uansett kan jeg si at det lenge har vært høy temperatur på denne saken i SV, lenge før byrådet i Oslo våknet fra dvalen sin.

Mens temperaturen i saken fremdeles er høy, har Ballade valgt å snakke med Ellen Horn, som i dag er sjef for Riksteatret. Som tidligere Kulturminister for Arbeiderpartiet bør hun vite mye om hva som rører seg i maktens korridorer, og hva som er politisk ”skikk og bruk” i denne type lokaliseringssaker.

I tillegg til å være en engasjert Oslopolitiker er Horn dessuten styreleder i Kristiansands mektige kulturfond Cultiva – og nettopp Kristiansand var lenge med i sluttspurten rundt lokaliseringen av et eventuelt fremtidig rockmuseum.

Ellen Horn: – Ikke alltid like heldig med regionalt engasjement

Både Giske og SV-leder Kristin Halvorsen har tidlig vært klare på at de støtter trøndelagsalternativet. Synes du det er passende at stortingspolitikere engasjerer seg så sterkt for ett lokaliseringsalternativ før Stortinget har sett noe til regjeringens innstilling?

— Jeg har en fot i Kristiansand og en i Oslos bystyre. Etter min erfaring er det å ”sende visittkort hjem” et kjent begrep, sier Ellen Horn. – Det er vanlig for politikere fronter sin egen region når det kommer opp saker på Stortinget, langt sjeldnere ser man at de går mot sitt eget valgdistrikt, slik Kristin Halvorsen nå gjør for egen regning. At politikere bruker Stortinget til å fremme regionale saker er kanskje ikke det største problemet i vårt demokratiske system, men det er heller ikke alltid like heldig.

Hadde det ikke vært bedre å se på hvor et slikt museum hadde vært best tjent med å være, i stedet for å vurdere ut i fra hvilken region som hadde tjent mest på å få det?

— Jo da, det kan jeg være enig i. Men i Norge har man også latt distriktshensyn veie tungt i veldig mange saker, fordi man ønsker å opprettholde livskraftige regioner. I alle slike avgjørelser har man i stedet spurt seg ”er ulempene er uoverstigelige?”.

I stedet for å spørre seg om hva som ville være den beste løsningen?

— Ja. Jeg er i alle fall opptatt av at et slikt museum bør ligge der det blir brukt, hvor flest mulig kan nyte godt av det. Sånn sett er det mye som taler for Oslo. Samtidig vil et slikt museum kunne stimulere til en veldig innsats om det blir lagt til Trondheim eller Kristiansand, avslutter Horn.

Det er antagelig kloke og Salomonske ord. I mellomtiden synes i hvert fall byrådsleder Erling Lae å holde fast ved drømmen om et rock- og pop-museum i hovedstaden.

— Hvis Stortinget går for Osloalternativet til høsten, og får det med på budsjettet for 2006, kan vi starte byggingen allerede til neste år. Det betyr i realiteten at Oslo kan ha et nasjonalt rockemuseum ved utgangen av 2006. Dette hadde vært et flott bidrag til ønsket om å gjøre Oslo til europeisk kulturby i 2011, sier Lae til Aftenposten.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev